Обявление № 5 от 19.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г.

Обявление № 5 от .19.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г

 

№ по ред

№, дата и място

на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 17.03.2021 г.

МАРИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

 5

-

2.

Вх..№470/19.03.2021г.

чл.34, ал.1,2,3 и 4 от ИК - Заявление –декларация за гласуване на друго място

АХМЕД ЕДЖЕВИТ АХМЕД

 7

-

3.

Вх..№465/19.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДИАНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА

извън община Цар Калоян

5

4.

Вх..№460/18.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕМИНЕ ШАБАН МАРИНОВА

извън община Цар Калоян

8

5.

Вх..№466/19.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТОЮ КЪНЕВ СТОЕВ

извън община Цар Калоян

4

6.

Вх..№467/19.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

извън община Цар Калоян

4

7.

Вх..№468/19.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НАДЕЖДА МИНКОВА АНГЕЛОВА

извън община Цар Калоян

4

8.

Вх..№471/19.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГЕЦО ДРАГАНОВ ГЕЦОВ

извън община Цар Калоян

2

9.

Вх..№476/19.03.2021

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СИБЕЛ РАФЕТ АХМЕДОВА

извън община Цар Калоян

9

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.