Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 001 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙЛЯ ХЮСЕИНОВА ДЖЪЛЪЗОВА
АЛИ ФИКРЕТОВ ДЖЪЛЪЗОВ
АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА ИВАНОВА
АСЕН МЛАДЕНОВ КУНЧЕВ
АХМЕТ-ГЬОКТАН ЗЮЛКЯР ГАВАЛДЖИ
БАХАР АХМЕДОВА ИСПИРОВА
БУСЕ МУТЛУ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ГЮЛШЕН МУСТАФОВА ТОПЧУЛОВА
ДАУД ХЮСЕИН ДАУД
ЗИЯ ШАБАНОВ АХМЕДОВ
ЗЮЛКЯР САХЛИМОВ ТОПЧУЛОВ
ЗЮЛФИЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
МЕХМЕД КЯЗИМ ТОПЧУЛУ
МЕХМЕД МАХМУД ДАЛЯН
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕ
НАЗИФЕ ЗЕКЕРИЕ ЗЕКЕРИЕ ШЮКЮР
САЛИМ БАКИЕВ КЬОСЕВ
СЕВИНЧ МУСТАФОВА КУРДОВА
ФАТМЕ АЛИ КЕХАЬОВЛО
ХАВВА КАВАЛДЖЪ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 002 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ГЕНАДИЕВ АЛЕКОВ
АНА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА
АХМЕД ХАСАНОВ ФЕИЗОВ
ГЕНАДИ АСЕНОВ АЛЕКОВ
ДАВИД БОГДАНОВ КАЛИНОВ
ДИМИТЪР ГЕЦОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКОВА
МАНЧО ИВАНОВ КАМЕНОВ
МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ КОЙЧЕВ
НЕФИСЕ ХЮСЕИНОВА ЧИРИШЛИЕВА
СЕВДА ЯСЕНОВА МЕНГЮВЕРДИ
СТЕФКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ХАВА ИСМАИЛОВА ОСМАНДЖИК
ХАСАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ЧЕТИН ХАСАН ДРЯНЦАЛИ
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 003 населено място С.ЕЗЕРЧЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИЛ САЛИЕВ ИСПИРОВ
АЙШЕ ЗДРАВКОВА КАЯР
АХМЕД АХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ КУМАЛИЕВ
АХМЕД ЮМЕР ДЕЛИХЮСЕИН
БИЛГИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ
ГИЗЕМ ЗЮЛКЯР ГАВАЛДЖИ КЕПИР
ГЮЛСЮМ ЗЮЛКЯР КУМАЛИЕВА
ГЮРА ХУБАНОВА РУСЕВА
ЕМИЛ МИТКОВ ЕМИЛОВ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ЗЛАТАН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
ЗЮЛКЯР АХМЕДОВ ГАВАЛДЖИЕВ
ЛЕВЕНТ МИТКОВ ДАВИДОВ
ЛЕЙЛЯ ХЮСЕИНОВА МАНАФОВА
МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЕМИЛОВА
МЕХМЕД СЕБАХАТИНОВ КОБАКЧИЕВ
МУСТАФА ЕРДИНЧЕВ МУСТАФОВ
НЕВДЖАН ЯМЕНОВА ТОРЛАКЛИЕВА
НЕЗРИЕ АЛИ КОБАКЧИ
СЕБАХАТИН МЕХМЕД КОБАКЧИ
СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КУМАЛИЕВА
СИЛВИЯ МИТКОВА ЮСТЮН
ФАНА ЯСЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ХАВА ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ХИНКО МИНКОВ ДРУМЕВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 004 населено място С.КОСТАНДЕНЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА
НЕДЕЛЯ ДАНЕВА ДАНЧЕВА
ПЕНА СТОЯНОВА КАМБЕРОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 005 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ
ДОЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ИЛИЯ ПЕЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КЪНЕВ
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИРЕЛА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА
РАДКО СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
РАДОСЛАВ ПЕТКОВ КОЛЕВ
СТЕФАН КЪНЕВ СТОЯНОВ
ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА МИНКОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 006 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ САЛИ АЛИ
ЕМИНЕ КАСИМ АЛИ
ЙЪЛДЪЗ ДАУД КАРМАН
НАДЖИ ДАУД КАРАМАН
НЕДЯЛКО ХРИСТОВ КЬОСЕВ
ФАТМЕ САЛИ МОЛЛААЛИ
ФЕВЗИЕ ОСМАН АХМЕДА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 007 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ САБРИ ЧАКАЛ
АСПАРУХ СЕРАФИМОВ КАЛОЯНОВ
АХМЕД ЕДЖЕВИТ АХМЕД
БАСРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ
КУДРЕТ ИСМАИЛ ГАРИБ
НАЙДЕ ФЕВЗИЕВА ЧАКАЛОВА
СЕВДА КРАСЕНОВА КАЛОЯНОВА
ФИКРЕТ ЕРХАН ФИКРЕТ
ШЕФИКА ХЮСЕИНОВА ГАРИБ
ЯКУБ ФАИКОВ ДЕЛИИБРЯМОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 008 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН ШАБАН ФЕРАД
АЛПЕР МЕХМЕД ХАМДИ
АНЕЛИЯ АНТОНОВА ЩЕРЕВА
АНТОН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
БЕХИДЖЕ МЕХМЕДОВА ДАУДОВА
ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН ФЕРАД
ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА САВОВА
ЙОРДАН ПОРФИРИЕВ ВЕЛИКОВ
МЕХМЕД ИЗЕТ ХАМДИ
МЕХМЕД САМЕТ МУЕВЛУ
МИЛЕН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ЧАВДАР
НУРДЖИХАН КЯЗИМОВА КЯЗИМОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ХАТИДЖЕ АКИФ САЛИ
ШИРИН АРИФ ХАМДИ
ШУКРИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област РАЗГРАД Община ЦАР КАЛОЯН
секция № 009 населено място ГР.ЦАР КАЛОЯН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕД АРМУТЛУ
АНТОН РОСЕНОВ АНТОНОВ
БЕХТИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ДАВУДОВА
БЕХЧЕТ АЙДЪН АРМУТЛУ
ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ЧИРАК
ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
ДЕНИЗ ЕРОЛ УЗУН
ЕСМА СЕЛМАН МАЖУНЖУ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
РОСИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
СЕВДИЕ АХМЕД МАЖУНЖУ АЛАДАГ
СУЗАНА АНАНИЕВА АНТОНОВА
ШИРИН БЕХЧЕТ АРМУТЛУ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.