ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАР КАЛОЯН - СЕКЦИИ № 005, 006, 007, 008 и 009

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАР КАЛОЯН
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБИБЕ ЯКУБОВА МЕМИШЕВА
АЙЛИН МЕХМЕДОВА БИТИМ
АЙТЕН ЮМЕРОВА ЮМЕРОВА
АЙШЕ ХАТИДЖИЕВА ПЮСКЮЛЮ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ МИЛКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНКА БЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
АСЯ ПЕТРОВА РУСЕВА
АТАНАС ИВАНОВ КЪНЕВ
АТАНАС МИЛКОВ ДОНЕВ
АТАНАС МИНКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ХРИСТОВ МИЛЧЕВ
АТАНАСКА ДРУМЕВА НЕДЕЛЧЕВА
АТАНАСКА СТОИЛОВА РАДЕВА
АТИКА РЕДЖЕБОВА ДЕДЕ
БАЛИХА ХЮСЕИНОВА ШИМШЕК
БАХТИЕ ХАСАНОВА МАДЖУНДЖИЕВА
БЕХЗАТ МУТЛУ
БЕХИДЖЕ ЕМИЛОВА ЩЕРЕВА
БИКСЕНТ ДУРХАНОВ ХАСАНОВ
БЛАГОВЕСТ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
БОНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
БОНЧО ДАНЧЕВ БОНЧЕВ
БОНЧО ИЛИЕВ БОНЕВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
БОРКО ПЕТРОВ КИВШАНОВ
БОРЯНА БОНЧЕВА БОНЧЕВА
БЮЛЕНТ АХМЕД ПЮСКЮЛЮ
ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ
ВАЛЕРИЯ ГЕНЧЕВА СТАНКОВА-УИЛЯМС
ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА ПЕНЕВА
ВАСКО ТРУФАНОВ МИНКОВ
ВЕЛИКА КОСТОВА ПЕНЕВА
ВЕЛИКА ПЕТКОВА АНДРЕЕВА
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ КЮРАНОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХИНКОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ПАМУКОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
ВЕЛИЧКА НЕДЕЛЧЕВА КИВШАНОВА
ВЕЛИЧКА ЯНКОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКО МИНКОВ АТАНАСОВ
ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ МИХНЕВ
ВЕНЕЛИНА НАЙДЕНОВА СТОЯНОВА
ВЕНЕТА АНДРЕЕВА ЙОРДАНОВА
ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ВЕНЦЕСЛАВ БОРКОВ КИВШАНОВ
ВЕСА СТАМЕНОВА ДИМОВА
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
ВЕСЕЛИН ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСКА ВАСИЛЕВА ТОНЕВА
ВЕСКА СТОЯНОВА КЪНЕВА
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА КАРАСТАН
ВИОЛЕТА ЦОНЕВА ИЛИЕВА
ВИОЛИНА МИЛЧЕВА ГЕЦОВА
ВОЙКА ПЕЙЧЕВА БОНЕВА
ВЪРБА МАРИНОВА РУСЕВА
ВЯРКА ДИМИТРОВА ЯКИМОВА
ГАЛИМЕ НИЯЗИ ДЖИНАЛИ
ГАЛИМИР ЯНКОВ ТОДОРОВ
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА ДОБРЕВА СТАНКОВА
ГАЛИНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ГАЛИНА КЪНЧЕВА МАРИНОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
ГАНА ЖЕКОВА ДРАГОЙЧЕВА
ГАНА КОЛЕВА АНГЕЛОВА
ГАНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ГЕНЧО ТРУФАНОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ БАНЧЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ШКОДРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ГИНА ВЕЛИКОВА ГАНЕВА
ГИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ГИНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ГИНКА РУСЕВА ПЕТКОВА
ГЬОКСУ ШЕФКИ САХЛИМОВА
ГЮЛЕР АБТУЛОВА ЯМАКОВА
ГЮЛСЮН РУЖДИЕВА КЬОСЕИБИШЕВА
ГЮРСЕЛ ИСУФ АЛИ
ДАМЯН ГЕНЧЕВ СТАНКОВ
ДАМЯН ЦОНЕВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ КЪСОВ
ДАНИЕЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДАНИЕЛА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА БОЙЧЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА НАЙЕ
ДАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ДАНЧО БОНЧЕВ БОНЧЕВ
ДАНЧО ХИНКОВ РАДЕВ
ДАРИНА ДЕЧЕВА ЙОРДАНОВА
ДАРИНКА ТРАЯНОВА МАРИНОВА
ДАРИЯ СТОИЛОВА ХРИСТОВА
ДАУД ДАУД ДЮКЯНДЖИ
ДЕНИЗ ОСМАН СЮЛЕЙМАН
ДЕНИСЛАВА ЕМИЛОВА ДИМКОВА
ДЕНКА ВЕЛИКОВА РУСЕВА
ДЕНКА ДОНЧЕВА ПЕНЕВА
ДЕНКА НЕДЕВА ХИНКОВА
ДЕНКА ПЕНЕВА КЪНЕВА
ДЕНЧО ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ
ДЕНЧО ГАНЕВ ЦОНЕВ
ДЕНЧО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ДЕСИСЛАВ ДИНКОВ КОЛЕВ
ДЕСИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ЯНАКИЕВ
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
ДЕСИСЛАВА МАРИАНОВА ДРАГНЕВА
ДЕСИСЛАВА СТОИЛОВА СТАНКОВА
ДЕЧО ХИНКОВ ДЕЧЕВ
ДЕЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ДЖАН АЙДЪН СЮЛЕЙМАН
ДЖУНЕЙТ МЕХМЕД АЛИПЕХЛИВАН
ДЖУНЕЙТ ЮМЕРОВ ХЮСЕИНОВ
ДИМИТРА РУСЕВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ДИМОВ РАДЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МИНКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ДИМКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ДИМКА ПЕТРОВА ДИМОВА
ДИМО МИНКОВ ДИМОВ
ДИЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ДИЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ДОБРА НИКОЛОВА ДОБРЕВА
ДОБРИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ДОБРОМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ДОНИ МАРИНОВ ДОНЕВ
ДОНКА МИНЧЕВА ЯЛАМОВА
ДОНКА СТОЙКОВА ЦОНЕВА
ДОНЧО СТАНЧЕВ КУШЧЕВ
ДОНЧО СТЕФАНОВ КАЗАКОВ
ДОЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ДРУМЕВ
ДУРХАН РАСИМ ХАСАН
ЕВГЕНИ НЕДЕЛЧЕВ СТОЕВ
ЕВШЕН БАСРИЕВА МУСТАФА
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА ПЕЕВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНКА СТАНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ЕЛЕНКА ЦОНЕВА МИНЧЕВА
ЕЛКА АНГЕЛОВА ПЕНЧЕВА
ЕЛКО ПЕНЧЕВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ЕРХАН ДАУД АЛИ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖИВКО ТОДОРОВ РАДЕВ
ЗАКИР ТАХИРОВ ДАУДОВ
ЗДРАВКА БОНЧЕВА РАЙЧЕВА МАРИНОВА
ИВАЙЛО БОНЧЕВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО ДЕЧЕВ ХИНКОВ
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН КРУМОВ ГЕНЕВ
ИВАН ПЕНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТОИЛОВ ТРУФАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ СТОЙКОВ
ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ИВАНИЧКА МИТЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА ПЕНЕВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА МИХНЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНЕВА
ИВАНКА ДОБРЕВА ХИНКОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ИВЕЛИН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ИЛИЙКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ИЛИНА ХИНКОВА КРЪСТЕВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ДИМОВ
ИЛКО МИНКОВ МИНКОВ
ИНА ДАНЧЕВА БОНЧЕВА
ИРЕН ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ИРИНЕЙ МАРИАНОВ ДРАГНЕВ
ИСМАИЛ РАХМИ ТАХИР
ЙОАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЙОАНА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОАНА РОСЕНОВА ПЕНЧЕВА
ЙОВА ПЕТКОВА КУНЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ
ЙОРДАН ДИЯНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВ
ЙОРДАН МИНКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ СЛАВОВ
ЙОРДАНКА БОГОМИЛОВА НЕДЕЛЧЕВА
ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ТРАЯНОВА КЕНАНОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
КАЛИНКА БОРИСОВА ПАВЛОВА
КАЛОЯН ЕЛКОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ РАЙЧЕВ ДЕЧКОВ
КИРИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
КОЛЬО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
КОСТАДИНА ИВАНОВА РАДЕВА
КРАСИМИР МАРИНОВ АНГЕЛОВ
КРАСИМИР СИМЕОНОВ КРУМОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КЪНЕВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ КЪНЕВ
КРАСИМИРА ДИМОВА МИЛЧЕВА
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
КРИСТИЯНА ПАВЛИНОВА ПАНОВА
КРУМ ИВАНОВ КРУМОВ
КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЛИЛИЯ ЕНЧЕВА ТОДОРОВА
ЛУИЗА ДЯКОВА ДЯКОВА
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
МАРГАРИТА ДИМОВА ИЛИЕВА
МАРИАН ДРАГНЕВ ПЕНЕВ
МАРИЙКА БОНЕВА ТРУФАНОВА
МАРИЙКА ИЛИЕВА КУШЧЕВА
МАРИН ДОНЕВ МАРИНОВ
МАРИН ИВАНОВ ПЕТКОВ
МАРИН КРЪСТЕВ МАРИНОВ
МАРИН СТОИЛОВ МАРИНОВ
МАРИН ХИНЧЕВ МАРИНОВ
МАРИНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
МАРИНКА ЙОРДАНОВА КЪСОВА
МАРИНКА САВОВА ВАСИЛЕВА
МАРИНКА ЦОНЕВА МИНКОВА
МАРИЯ ПЕТЕВА ГАНЕВА
МАРИЯН ДИЯНОВ ЙОРДАНОВ
МАРТИН МИЛЧЕВ ПЕНЕВ
МАРТИНА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МЕТИН ХАСАН ГАРИБ
МИЛА ПЕЙЧЕВА ИВАНОВА
МИЛЕН ДИМОВ МИНКОВ
МИЛЕН ЦОНЕВ МИНЧЕВ
МИЛЕНА ДРАГНЕВА ИВАНОВА
МИЛКО ДОНЕВ МАРИНОВ
МИЛКО МАРИНОВ ХИНКОВ
МИЛЧО ГЕЦОВ МИЛЧЕВ
МИЛЧО ПЕНЕВ ЖЕКОВ
МИНА ЙОРДАНОВА КИВШАНОВА
МИНКА ДРАГОЙЧЕВА ПЕТРОВА
МИНКА ПЕЙЧЕВА БАНЧЕВА
МИНКА РАДЕВА ПЕНЧЕВА
МИНКО ГАНЕВ РАДЕВ
МИНЧО КОСТОВ МИНЧЕВ
МИНЧО ЦОНЕВ КАЗАКОВ
МИРЕЛА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА
МИХАИЛ АТАНАСОВ МИНКОВ
МИХНИ РУСЕВ МИНКОВ
МЛАДЕН ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
МОМЧИЛ МИНКОВ ГАНЕВ
МУКАДИС АЛИ САКАЛЛЪ
МУСА ИСУФОВ ЕМУРЛОВ
МУСТАФА ЗАХТИН МУСТАФА
НАДЯ ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
НАЗМИЕ ОСМАНОВА БИЛЯЛОВА
НАЙДЕН ВЕНЕЛИНОВ СТОЯНОВ
НАЙДЕН ИВАНОВ КРУМОВ
НАЙДЕН РУМЕНОВ ТОДОРОВ
НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ РАДЕВА СТАНКОВА
НЕДЕЛЯ ХИНКОВА ИБРЕВА
НЕДЖМИЕ САЛИЕВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
НЕДЯЛКА НЕДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА
НЕДЯЛКА РАДЕВА КРЪСТЕВА
НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НЕЛА ПЕТРОВА ПЕЙЧЕВА
НЕЛИ КРАСИМИРОВА СЛАВОВА
НЕЛИ ХИНКОВА ТОДОРОВА
НЕРИМАН ЗЮЛКЯР АЛИШ
НЕСРИН САЛИЕВА АЛИ
НИГЯР ХАСАН ГАРИБ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЦАКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛИНКА КОЛЕВА РАДЕВА
НИКОЛИНКА ПЕНЧЕВА ДИМОВА
НИКОЛИНКА СИМЕОНОВА ВЕЛИКОВА
НУРАЙ АКИФОВА КАРАКОЧ
НУРИЕ РЕДЖЕБ ГАРИБ
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ПЕЙЧО ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ
ПЕНКА ДОНЕВА ПЕЙЧЕВА
ПЕНКА КОЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА
ПЕРСИСЛАВ БОРКОВ КИВШАНОВ
ПЕТКА ПЕНЕВА МИНЧЕВА
ПЕТКО МАРИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТРАНКА ПЕТРОВА РУСЕВА
ПЕТРАНКА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР БОНЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР РУСЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ЦОНЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ПЕТЯ ЖИВКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ТОНЕВА МИЛЧЕВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ГАНЕВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ ПАВЛОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА
ПЛАМЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЛАМЕНА РОСЕНОВА ПЕТРОВА
РАДКО СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ЦОНЕВ
РАДОСТИН ДЕНЧЕВ ЦОНЕВ
РАЛИЦА МИЛКОВА СТОЯНОВА
РАМИЕ САЛИ ПАЗВАНТ
РЕДЖЕБ ХАЛИЛ ЮСЕИН
РЕЙХАН ЗАИР РАМАДАН
РЕМЗИЕ МУСАЕВА НОВМАНОВА
РОЗАЛИНА НИКОЛАЕВА ЧЕРКЕЗОВА
РОСЕН ПЕНЧЕВ ВЕЛИКОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ПЕТРОВ РУСЕВ
РУМЕН ПЕНЕВ КРЪСТЕВ
РУМЕН ПЕТКОВ РАДЕВ
РУМЯНА РАДЕВА НЕДЕЛЧЕВА
РУМЯНА РАЙЧЕВА БОНЕВА
РУСЛАН СЪБЕВ БОНЕВ
САБРИ ДАУД ДЮКЯНДЖИ
САВКА ИВАНОВА ДЕЧЕВА
САЛИХА АТАЛАЕВА ХЮСЕИНОВА
САХЛИМ ШАБАНОВ САХЛИМОВ
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА КИВШАНОВА
СВЕТЛА ХРИСТОВА МИНКОВА
СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ЧАНКОВ
СЕВДЖАН КАДИР ДЕДЕ
СЕВЕРИНА БОЖАНОВА МУТЛУ
СЕВИЛАЙ СЮЛЕЙМАНОВА ЕМУРЛОВА
СЕЛИН ДУРХАНОВА ХАСАНОВА
СИЛВИЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВА ПЕТРОВА
СИМЕОН КРУМОВ ИВАНОВ
СИМЕОНКА АНТОНОВА МАРИНОВА
СИМЕОНКА КОЛЕВА ДЕЧЕВА
СИНАН ЕНВЕРОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
СИЯНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
СПАСА МАРИНОВА ГЕЦОВА
СПАСИЯ ИВАНОВА ЦАКОВА
СТАМЕН ДИМОВ РАДЕВ
СТЕФАН КЪНЕВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
СТЕФАН РУСЕВ РУСЕВ
СТЕФКА КОЛЕВА ТОДОРОВА
СТИЛЯН КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
СТОИЛ ЖИВКОВ РАДЕВ
СТОИЛ ИВАНОВ ТРУФАНОВ
СТОИЛ ТРУФАНОВ СТАНКОВ
СТОИЛА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН ДОБРЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН КОЛЕВ КОСТОВ
СТОЯН ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АКМАНОВА
СТОЯНКА КОЛЕВА ЖИЛИЕВА
СТОЯНКА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
СТОЯНКА СТОИЛОВА МИНКОВА
СУНАЙ САХЛИМОВ ЯМАКОВ
СЪБА ПЕТРОВА СТАНКОВА
ТАМЕР ГЮРСЕЛОВ ИСМАИЛОВ
ТАНЯ БОНЕВА КРУМОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ТАНЯ ХРИСТОВА ПЕХЛИВАНОВА
ТАТЯНА ДАНЧЕВА БОНЧЕВА
ТАХИР ЗАКИРОВ ДАУДОВ
ТЕОДОР ТОДОРОВ МАРИНОВ
ТЕОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДОНЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДРУМЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЖИВКОВ РАДЕВ
ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МИНКОВ МИНКОВ
ТОДОР НЕДЯЛКОВ КЪСОВ
ТОДОР ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ
ТОДОР РАДЕВ ТЕРЗИЕВ
ТОДОР СПИРИДОНОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА МАРИНОВА ПЕНЕВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ТОНКА ДАНАИЛОВА ДИМОВА
ТОШО ПЕТРОВ НЕДЯЛКОВ
ТРАЯН СТОИЛОВ СТАНКОВ
ТУНАЙ БЕЙТУЛА СЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ АДИЛОВА АЛИЕВА
ХАЙРЕДИН АБДУЛОВ АБДУЛОВ
ХАЛЕ ХРИСТОВА ЕНЧЕВА
ХАЛИМЕ РЕДЖЕБОВА ИБРЯМОВА
ХАМДИЕ ХАМДИ ХАСАНОВА
ХАСАН МЕТИН ГАРИБ
ХАТИДЖЕ ХАСАНОВА АБДУЛОВА
ХИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ХИНКО АТАНАСОВ ХИНКОВ
ХИНКО ЙОРДАНОВ ХИНКОВ
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ХРИСТИЯН МАРИНОВ ХИНЧЕВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДРАГНЕВ ТОНЕВ
ХРИСТО МИХНЕВ ПАМУКОВ
ХЮЛИЯ ЕМИЛОВА МАХМУД
ЦАНКА БОЖКОВА СТОЯНОВА
ЦАНКА РАДЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАЛИН ДОСЕВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТОСЛАВА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЦЕЦА МИХАЙЛОВА СТАНКОВА
ЦОНИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ
ЦОНКА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ЦОНКА ТОДОРОВА ПЕНЕВА
ЦОНЮ ПЕТРОВ ЦОНЕВ
ЮМЕР ХЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ
ЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЯНКА НЕДЕЛЧЕВА РАЙЧЕВА
ЯНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЯНКА ХРИСТОВА ХИНКОВА
ЯНКО ТОДОРОВ ЯНКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАР КАЛОЯН
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЗМИ ЮМЕР ХАСАН
АЙГЮЛ ЗЮЛКЯРОВА ДЕДЕЕВА
АЙДЖАН ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
АЙДЪН АХМЕДОВ ГАРИБОВ
АЙКУТ МЕХМЕДОВ МОЛЛААЛИЕВ
АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
АЙЛИН МУСТАФА МУСТАФА ВАЛЕНТИНОВА
АЙЛИН МУСТАФОВА АХМЕДОВА
АЙЛЯ МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
АЙНУР АХМЕДОВА КАРМАН
АЙНУР ГЮНАЙ КЕРВАНОВА
АЙНУР СЕЛЯЙДИНОВА ПАЧАДЖИ
АЙРЕГЮЛ РЕДЖЕБОВА ЧИРАКОВА
АЙРУЛА ДАУД ЯЗАДЖИ
АЙСЕЛ АХМЕДОВА ХЮСЕИН
АЙСЕЛ ИСМЕТОВА ШАБАНОВА
АЙСЕЛ МЕХМЕД РЕСНЕЛИ
АЙСЕЛ ШАБАН АХМЕД
АЙТЕН ХЮСЕИН АЛИ
АЙТЕН ХЮСЕИНОВА АХМЕД
АЙЧА САЛИ ПЮСКЮЛЮ
АЙШЕ АКИФ ЯЗАДЖИ
АЙШЕ АРИФ ЯЗАДЖИ
АЙШЕ БИЯМИНОВА УЗУНАЛИЕВА
АЙШЕ ДАИЛ АКОВА
АЙШЕ ЕТЕМОВА УЗУН
АЙШЕ КАДИРОВА ЗОРОВА
АЙШЕ МЕХМЕД БАРУТЧИ
АЙШЕ МЕХМЕД ДЖАМБАЗ
АЙШЕ МЕХМЕД РЕСНЕЛИ
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ФЕРАДОВА
АЙШЕ СЮЛЕЙМАН ТИЛКИ
АЙШЕ ШАБАН ХАДЖИИСУФ
АКИФ СУНАЕВ ДЕЛИИСМАИЛОВ
АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ХИНКОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛИ АРИФОВ ИБРЯМОВ
АЛИ АХМЕД КАМБУР
АЛИ АХМЕД КАРАМУСТАФА
АЛИ ЗЕЙНУЛОВ ДЕДЕЕВ
АЛИ ЗЮРКЯН АЛИ
АЛИ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
АЛИ РУЖДИЕВ АЛИЕВ
АЛИ СЕЛИМОВ ХЮСЕИНОВ
АЛИ ХАСАН МОЛЛААЛИ
АЛИМЕ ИСМАИЛ ФЪЧЕДЖИ
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ АЛЕКСИЕВ
АНЕЛИЯ ДИМОВА ЙОРДАНОВА
АНИФЕ АРИФ КАРАМУСТАФА
АНИФЕ АХМЕД ГАРИБ
АРЗУ ЕРДЖАН АЛИ
АРИФ АЛИ ИБРЯМ
АРИФ ХЮСЕИН ЯЗАДЖИ
АСЕН НАЙДЕНОВ АЛЕКСИЕВ
АСЛЪ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
АТАЛАЙ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
АТАНАСКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕНЕВА
АТИДЖЕ АХМЕДОВА КАРАСЮЛЮМАНОВА
АТИДЖЕ ГЮНДЕР КАРАМУСТАФА
АТЧЕ ДАУД КАСАБ
АТЧЕ МЕХМЕДАЛИЕВА НАСУФОВА
АФИЗЕ ИСМАИЛОВА ЯЗАДЖИЕВА
АФИЗЕ ХЮСЕИН АКОВЛУ
АХМЕД ИСМАИЛ ОСМАН
АХМЕД МЕХМЕД БАРУТЧИ
АХМЕД МЕХМЕД ГАРИБ
АХМЕД МЕХМЕДАЛИ КАРАМУСТАФА
АХМЕД МЕХМЕДОВ ПАЗВАНТОВ
АХМЕД САЛИ ЧИРАК
АХМЕД ШАБАНОВ КАРАСЮЛЮМАНОВ
АХМЕД ШЕНОЛОВ АХМЕДОВ
БАЙСЕ МУРАДИНОВА АБДУЛОВА
БАНИЕ АХМЕД ПАШАОГЛУ
БАНИЕ ИСМАИЛ ПЮСКЮЛЮ
БАРИЕ ДАУД КАРАМУСТАФА
БАСРИ АХМЕД РЕСНЕЛИ
БАХАР ИСМАИЛОВА КАСАБОВА
БАХРИ САЛИ СЮЛЕЙМАН
БАХРИ САЛИМ БАРУТЧИ
БАХРИЕ АХМЕДОВА КАСАБОВА
БАХРИЕ ИСУФ ДЕДЕЕВА
БАХРИЕ МЕХМЕД АЛИ
БАХРИЕ МЕХМЕД КАРАМУСТАФА
БАХРИЕ МУСТАФА РЕСНЕЛИ
БАХРИЕ ТАСИМ КАРАМУСТАФА
БАХТИЕ ХАСАНОВА КАРАМУСТАФОВА
БЕДИХА АХМЕД АХМЕДА
БЕДРИЕ САЛИ ФЪЧЕДЖИ
БЕЙЗАТ МЕХМЕД РЕСНЕЛИ
БЕЛГИН ХЮСЕИН ХЮСЕИН
БЕРКЕ КЕНАН СИВРИ
БЕРНА РУЖДИЕВА ЧАКАЛОВА
БЕХАД АХМЕД АКОВЛУ
БЕХЧЕД ИСМАИЛОВ ЗАЙКОВ
БИЛГЕ БЕЛГИН ХЮСЕИН
БИЛСЕР АХМЕДОВА ШАБАНОВА-РУШУДОВА
БИРГЮЛ МУСТАФА АЛИ
БИЯМИН АХМЕДОВ БАРУТЧИЕВ
БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ ЖИВКОВ
БОНИ ИВАНОВ БОНЕВ
БОНЧО КОСТОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСВИ ШАБАН КАРМАН
ВАСИЛ ДОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ РАДЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА ПЕНЕВА ВЕЛИКОВА
ВЕЛИКО ДРАГНЕВ ВЕЛИКОВ
ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛА ДЕНЧЕВА ХРИСТОВА
ВЕСИЛЕ АХМЕД МЕХМЕД
ВЕСИЛЕ ДАУД ДЕЛИИБРЯМОВА
ВЕСИЛЕ НИАЗИЕВА АЛИЕВА
ВЕСИЛЕ РЕДЖЕБ ПЮСКЮЛЮ
ВЕСИЛЕ СЮЛЕЙМАН НУРУЛОВА
ВЕСИЛЕ ФИКРЕТ ГАРИБ
ВЕСКА ВЪРБАНОВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА
ГАЛИНА ЦОНЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ГАНА ГУТЕВА ХРИСТОВА
ГАНИМЕ МУСТАФА ДЕЛИИСМАИЛ
ГАНЧО НИКОЛОВ МАНДАЖИЕВ
ГЕНЧО ВАСИЛЕВ КЮРАНОВ
ГЕНЧО ДИМИТРОВ КЕРЧЕВ
ГЕОРГИ ЕНЧЕВ КОСТОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА МАРИНОВА БАЛЪКЧИЕВА
ГРЕТА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
ГЬОНЮЛ ХАЛИМ АРИФ
ГЮЛВЕР АЙДЪНОВА КИРАДЖИ
ГЮЛДЖИХАН АХМЕД БАРУТЧИ
ГЮЛДЖИХАН ИБРЯМ МОЛЛААЛИ
ГЮЛДЖИХАН МОХАРЕМОВА ГАРИБОВА
ГЮЛНАР ХЮСЕИНОВА ДЕЛИИСМАИЛОВА
ГЮЛСЕР РУЖДИЕВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛСЕРЕН ЮСРЕФ КАРАМУСТАФА
ГЮЛТЕН МУСТАФОВА ЙОМЕРДЖИКОВА
ГЮЛТЕН РАМАДАН ИСУФ
ГЮЛХАН ГЮНАЙ АХМЕД
ГЮЛШЕН ШАБАН ХЮСЕИНОВА
ГЮЛЯЙ ЗИЯ ЧАКАЛ
ГЮЛЯЙ МЕХМЕДОВА МАДЖУНДЖИЕВА
ГЮНАЙ АХМЕД КЕНАРДЖИ
ГЮНЕР ДАУД МУРАФ
ГЮРКАН РИДВАН ЧАКАЛ
ДАМЛА БАЯР КЯЗИМ
ДАНКА ЦОНЕВА ИГНАТОВА
ДАРИНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДАУД АДЕМОВ ТАХИРОВ
ДАУД АЙРУЛА ЯЗАДЖИ
ДАУД ИБРЯМ МУРАФ
ДАУД КАДИР ДЕДЕ
ДЕНИЦА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ДЕНКА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА
ДЕНКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
ДЕНКА ПЕТКОВА КОСТОВА
ДЕНЧО КОСТОВ СТОЕВ
ДЕРИЯ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ДЕЯН ПЕТРОВ ДРАГАНОВ
ДЖАНСУ ЕРДЖАН АЛИ
ДЖЕЙДА ЕРБАЙ ЯРЪМКАШ
ДЖЕЛЯЛ ИСМАИЛ АХМЕДА
ДЖЕМ СУНАЙ САЛИ
ДЖЕМИЛ ШАБАН ДЮКЯНДЖИ
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД УЗУНАЛИ
ДИЛЕК САЛИ ЯЗАДЖИ
ДИЛЯРА ХАСАНОВА АХМЕДОВА
ДИМИТРИЧКА ЦОНЕВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТЪР ГАНЕВ КОМИТОВ
ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МИЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАЛЪКЧИЕВ
ДОБРИ НИКОЛОВ МАНДАЖИЕВ
ДОНЮ СТЕФАНОВ БАЛЪКЧИЕВ
ДОРГУТ ИБРЯМ АКОВЛУ
ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ
ЕЛДАР СУНАЙЕВА ИСУФ
ЕЛЕНКА ПЕТКОВА БОБЕВА
ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ХИНКОВА
ЕЛИС НАЗМИ ТИЛКИ
ЕЛИФ ФИКРЕТ КАРАМУСТАФА
ЕМБИЕ ЕДЖЕВИТ АЛИЕВА
ЕМБИЕ РЕДЖЕБ КАРАМУСТАФА
ЕМБИЕ ХЮСЕИН КЕРВАН
ЕМЕЛ АЛИ АРИФ
ЕМЗАДЕ МЕХМЕД ГАРИБ
ЕМИНЕ АЛИЕВА ЧАКАЛОВА
ЕМИНЕ РАИМ КЕРВАН
ЕМИНЕ ХЮСЕИН АПТРАХИМ
ЕМИШ ИБРАХИМОВА ТАХИРОВА
ЕРГЮН НИАЗИ МУРАД
ЕРДЖАН НИЯЗИ АЛИ
ЕРОЛ ШУКРИ АХМЕД
ЕРСИН МАРИЯНОВ ТОДОРОВ
ЕСМА БАСРИ РЕСНЕЛИ
ЕСМЕРАЙ ИЛМИЕВА САЛИЕВА
ЖИВКО МАРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖИСМИНАС ОСМАН ЯКУБ
ЗЕКИЕ ИБРЯМ АХМЕДА
ЗЕЛИХА АМДИ САХЛИМ
ЗЕЛИХА МЕХМЕД ТИЛКИ
ЗЕХРА ЕРДИНЧ САЛИЕВА
ЗЕХРА ИБРЯМ ЧОБАНАМИШ
ЗУХРА АЛИЕВА ХАСАНОВА
ЗЮЛКЯР АЛИ ЗЮЛКЯР
ЗЮЛФИЕ МЕХМЕДОВА КАРАМУСТАФА
ИБРЯМ ДАУД МУРАФ
ИВАН РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ИВАНКА ЦОНЕВА СУВАНДЖИЕВА
ИГБАЛ ИСМАИЛ ЧАКАЛ
ИЗЗЕТ АЛИ КАРАМУСТАФА
ИЛДЪС ЗЮЛКЯРОВА АХМЕДОВА
ИЛИЯ АНТОНОВ ГЕЦОВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ИЛМИ ХЮСЕИНОВ ФЕРАДОВ
ИНДЖИ ИЗЗЕТ КАРАМУСТАФА
ИРИНА ПЕНЕВА ПЕТКОВА
ИСА ЮМЕРОВ КЕРВАНОВ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ КАСАБОВ
ИСМАИЛ БАСРИ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ХАСАНОВ ИСМАИЛОВ
ИСМЕТ ИСМАИЛОВ ФЕРАДОВ
ИСМЕТ МЕХМЕДОВ ЙОМЕРДЖИКОВ
ИСМЕТ ХЮСЕИНОВ ДЕДЕЕВ
ИСМИГЮЛ НЕЗИР КАРМАН
ИСУФ ГЮРСЕЛ ИСУФ
ЙОЗДЖАН АЗМИ ЮМЕР
ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН РАДЕВ ЙОРДАНОВ
КАДЕР БАКИР ЯЗАДЖИЕВА
КАДИР ДАУД ДЕДЕ
КАДИР ЗАФЕР УЗУН
КАДРИЕ АДЕМОВА МЕХМЕДОВА
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КУДРЕТ ЕБАЗЕРОВ ДАУДОВ
КЯЗИМ ИСМЕТ ДЕЛИИБРЯМ
КЯЗИМ ХАСАНОВ КАСАБОВ
КЯМИЛЕ САЛИЕВА ХЮСЕИН
ЛЕВЕНТ ВАСВИ ШАБАН
ЛЕМАН ЕЮБ ДЕЛИИСМАИЛ
ЛИХНУР САХЛИМ КАРАМУСТАФА
МАГБУЛЕ ДАИЛ КЕРВАН
МАРИАНА ДРАГНЕВА ГОСПОДИНОВА
МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ЦОНЕВА
МАРИН ДРАГОЙЧЕВ МАРИНОВ
МАРИН ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ
МАРИН СТОЯНОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА НАДКОВА ТОДОРОВА
МАРТИНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
МЕДЖНУН ХАВА ХЮСЕИНОВ
МЕЛИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
МЕЛИС МУСТАФА ЧАКАЛ
МЕЛТЕМ ИСАЕВА КЕРВАНОВА
МЕРГЮЛ МУСТАФА АЛИ
МЕРЕЛИН ВЕСИЛЕ ДЕЛИИБРЯМ
МЕРИЕМ БАСРИЕВА НОВМАН
МЕРСАН БАХРИ СЮЛЕЙМАН
МЕТИН АДЕМОВ ТАХИРОВ
МЕТИН АМДИЕВ МОЛЛААЛИЕВ
МЕТИН ЗЮЛКЯРОВ МУРАФОВ
МЕТХАН ДЖЕЛИЛ АХМЕД
МЕХМЕД АЛИЕВ АЛИАЕВ
МЕХМЕД АМДИЕВ МОЛЛААЛИЕВ
МЕХМЕД АХМЕД ГАРИБ
МЕХМЕД АХМЕДОВ ЯЗАДЖИЕВ
МЕХМЕД БИЛЯЛ МЕХМЕД
МЕХМЕД ИСМЕТ ЙОМЕРДЖИК
МЕХМЕД МЕТИН КАРАСЮЛЕЙМАН
МЕХМЕД МУРАДИНОВ АБДУЛОВ
МЕХМЕД САЛИЕВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ФЕВЗИ КАРАМУСТАФА
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
МЕХМЕД ШУКРИ АХМЕДА
МЕХМЕДАЛИ МУСТАФА ЧАКАЛ
МЕХНУР ОСМАН ХЮСЕИНОВА
МЕХТАБ ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
МЕХТИДЖАН АХМЕДОВА ТИЛКИЕВА
МИКЕРЕМ САЛИ ТАХИР
МИЛЕНА ПЕТРОВА ДРАГАНОВА
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
МУКАДИЕ ФИКРЕТ ТАХИР
МУРАД НИАЗИ МУРАД
МУСТАФА АЗМИ ЮМЕР
МУСТАФА АЙДЪНОВ ХАСАНОВ
МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА
МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ ЧАКАЛ
МУСТАФА СЕЗГИН ТИЛКИ
МУСТАФА ХАСАН ДЕЛИИСМАИЛ
МУСТАФА ШЕФКИ КАРАМУСТАФА
МУСТАФА ШУКРИЕВ ТИЛКИЕВ
МЮЗЕЕМ МУРАД МОЛЛААЛИЕВА
МЮЗЕКЯ МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
МЮЗЕЯМ АДЕМОВА МЕХМЕДОВА
МЮТЕРМЕ САХЛИМ ДЕЛИИБРЯМ
НАБИ ХАСАНОВ ЧАКАЛОВ
НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВА МАНДАЖИЕВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ЦОНЕВА
НАДЖИ НИЯЗИ ХАДЖИЮСУФ
НАДЖИЕ МЕХМЕД ДЖАМБАЗ
НАЗМИЕ КЯЗИМ МЕХМЕД
НАТАЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
НЕБИЕ САЛИ ЯЗАДЖИ
НЕВЗАТ ВЕСИЛЕ ДЕЛИИБРЯМ
НЕВИН ШУКРИ ИСМАИЛ
НЕВРИЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
НЕДЖАТИ АХМЕД ЧОБАНАМИШ
НЕДЖИБ МУСТАФА АКОВЛУ
НЕДЖМИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
НЕДРЕТ МЕХМЕДОВ ЯЗАДЖИЕВ
НЕЗАХАТ МУСТАФОВА ЯЗАДЖИЕВА
НЕСИБЕ ДЖЕЛЯЛ МОЛЛААЛИ
НИАЗИ МУРАД ЯКУБ
НИКОЛА ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ МАНДАЖИЕВ
НИКОЛИНКА ДЕНЧЕВА ПЕТРОВА
НИХАЛ ЕБАЗЕРОВА АКОВЛУ
НИЯЗИ АЛИ ХАДЖИИСУФ
НИЯЗИ ТЮРКЕШ КЕРВАН
НИЯЗИ ШАКИР КЕРВАН
НУРТЕН АХМЕДОВА АХМЕДОВА
НУРХАН АЙДЪНОВ ГАРИБОВ
ОРХАН БИЛЯЛ МЕХМЕД
ОРХАН ДОРГУТ АКОВЛУ
ОРХАН СЕЗАИ КАДИР
ПЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА
ПЕНКА МИЧЕВА ГАНЧЕВА
ПЕНКА СТОЯНОВА ГЕЦОВА
ПЕНЧО СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНА ТРУФАНОВА НЕДЯЛКОВА
ПЕТЪР ДРАГАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕХЛИВАНОВ
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ДИМКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ РАДУШЕВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ МАНДАЖИЕВ
ПЛАМЕН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ
ПЛАМЕН РАДЕВ ЙОРДАНОВ
РАВИЕ МЕХМЕДОВА АЛИАЕВА
РАВИЕ НУРУЛОВА САЛЬОВЛОВА
РАВИЕ САХЛИМОВА АХМЕДОВА
РАДИ ДРУМЕВ КАРТОВ
РАДИ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
РАДКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАЙЧЕВ
РАДОСТИНА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
РАЙМЕ ХАМДИ ТИЛКИ
РАМИЕ АДЕМ МОЛЛААЛИ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД КАРАМУСТАФА
РЕМЗИ РИДВАН РИЗА
РЕМЗИ САЛИ ПЮСКЮЛЛЮ
РЕМЗИЕ АЛИЕВА ЕТЕМОВА
РЕМЗИЕ АХМЕД ПЮСКЮЛЛЮ
РЕМЗИЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
РЕНАЛ АЛИ ЗЮЛКЯР
РЕФИЕ АЛИЕВА ФЕРАДОВА
РИДВАН МЕХМЕДАЛИ ЧАКАЛ
РИДВАН САЛИЕВ АХМЕДОВ
РОСЕН ПЕТРОВ РУСЕВ
РОСИЦА БОБЕВА РУСЕВА
РОСТИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ
РУЖДИ АЛИ ФУЧЕДЖИ
РУЖДИ ИСМАИЛОВ ЧАКАЛОВ
РУКИЕ МУСТАФА ЮМЕР
РУКИЕ НИЯЗИ КАСАБ
РУМЯНА ИВАНОВА МАНДАЖИЕВА
РУСКА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА
РУСКА НАДЕЖДОВА КИВШАНОВА
РУСКА ПЕТКОВА РАДЕВА
РЮКИЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
САЛИ АХМЕДОВ САЛИЕВ
САЛИ МЕХМЕД ХЮСЕИН
САЛИ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
САЛИ РЕДЖЕБ КАРАМУСТАФА
САЛИ РЕДЖЕБ САЛИ
САЛИ ХЮСЕИН ЯЗАДЖИ
САЛИ ШАБАН КАРМАН
САЛИ ШАБАН ПЮСКЮЛЮ
САЛИМ НААБИ САХЛИМ
САЛИХА ИБРЯМ КАРАМУСТАФА
САЛИХА ХАЛИЛОВА ИБРЯМ
САХЛИМ САДЕДИН САХЛИМ
СЕВГИНАР ИБРИЯМОВА ЯЗАДЖИ
СЕВГЮЛ НЕЖДЕТ ДЕЛИИСМАИЛ
СЕВГЮЛ РЕДЖЕБ ЧАКАЛ
СЕВДА АНДРЕЕВА ЙОМЕРДЖИК
СЕВДА ЮЛИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
СЕВДЖАН КЯЗИМ ЧАКАЛОВА
СЕВДИЕ АЛИЕВА ПАЗВАНТОВА
СЕВИНЧ ЗЮЛКЯР САЛИЕВА
СЕЗГИН МУСТАФА ТИЛКИ
СЕЗГИН СЕЛИМОВ ХЮСЕИНОВ
СЕЙХАН НАЗИМ КИРАДЖИ
СЕЛИМ МЕХМЕД БАРУТЧИ
СЕЛИМ МЕХМЕД РЕСНЕЛИ
СЕМИХА ДИНЧЕРОВА КАРАМУСТАФА
СЕМРА ДАУДОВА ХЮСЕИНОВА
СЕНИХА АХМЕД КАМБУР
СЕХЕР АКИФ СЮЛЕЙМАН
СЕХЕР ХЮСЕИН ИСМАИЛОВА
СИЙКА ДРАГНЕВА МИХНЕВА
СИНАН НЕВЕНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
СИНЕМ АЛИЕВА СЕЛИМОВА
СЛАВЧО ИЛИЕВ СТОЯНОВ
СОНЕР САЛИ КАРМАН
СОНЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
СТАМЕН ИЛИЕВ АНТОНОВ
СТЕФАН ДОНЕВ БАЛЪКЧИЕВ
СТЕФАН МИХНЕВ ДИМИТРОВ
СТЕФАНА МАРИНОВА ГАНЕВА
СТЕФКА РУСЕВА МАРИНОВА
СТИЛИЯН ИЛИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
СТОЯН ДРАГОЙЧЕВ МАРИНОВ
СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ КИВШАНОВ
СТОЯН ЦОНЕВ ИЛИЕВ
СТОЯНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
СУНАЙ АКИФ ДЕЛИИСМАИЛ
СУНАЙ МЕХМЕД ХЮСЕИН
СУНАЙ САЛИЕВ ЗОРОВ
СУНАЙ ХАСАНОВ САЛИЕВ
СЪБИ СИМЕОНОВ ЦОНЕВ
СЪБКА КОСТАДИНОВА ШКОДРОВА
СЮЗАН РУЖДИ САЛИЕВА
ТАЙЛЯН МУСТАФОВ ТИЛКИЕВ
ТАНЕР ШАБАНОВ ЯХЬОВ
ТАНЖУ ГЮРСЕЛ ДЕЛИИСМАИЛ
ТАХИР РАХМИ ТАХИР
ТЕВИДЕ ДАУД ЯЗАДЖИ
ТОДОРКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ТОЛГА БИРОЛ БИРХАНОВ
ТЮРКЕШ НИЯЗИ КЕРВАН
ТЮРКЯН АЛИЕВА РЕСНЕЛИ
ФАТМЕ АЛИЕВА ТИЛКИЕВА
ФАТМЕ АХМЕД РЕСНЕЛИ
ФАТМЕ БЕХТИ ПЮСКЮЛЮ
ФАТМЕ ДАУДОВА КЕНАРДЖИ
ФАТМЕ ЗЮЛКЯРОВА САЛИЕВА
ФАТМЕ ИЛМИЕВА МОЛЛААЛИЕВА
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЧАКАЛ
ФАТМЕ ИСМЕТ ДЕЛИИБРЯМ
ФАТМЕ КУДРЕТ ЕБАЗЕР
ФАТМЕ НИХАТ СЮЛЮШ
ФАТМЕ САЛИ АХМЕДА
ФАТМЕ САЛИ МОЛЛААЛИ
ФАТМЕ САЛИ ШАБАН
ФАТМЕ САЛИЕВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ ХАЛИЛОВА МУРАФОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ЧАКАЛ
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА ЯЗАДЖИЕВА
ФАТМЕ ЮЗЕИРОВА ЯЗАДЖИ
ФЕВЗИ МЕХМЕД КАРАМУСТАФА
ФЕВЗИ САЛИЕВ ЯЗАДЖИЕВ
ФЕВЗИЕ ШЕНОЛ ТИЛКИ
ФЕЙМЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
ФЕРИДЕ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
ФИГЕН ТЕФЪК КАСАБОВА
ФИКРЕТ АЛИ КАРАМУСТАФА
ФИКРЕТ АХМЕДОВ КЕРВАНОВ
ФИКРИЕ ХАСАНОВА КЕРВАНОВА
ФИЛИЗ ЗЮЛКЯРОВА ЮМЕР
ХАВА АЛИЕВА КАМБУРОВА
ХАВА ЕБАЗЕР ЕФРАИМ
ХАВА ХАСАНОВА АЛИ
ХАВА ХЮСЕИН ДЮКЯНДЖИ
ХАЛИМЕ АРИФ ХАДЖИИСУФ
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА ЗАЙКОВА
ХАЛИМЕ ХАСАНОВА ЯРЪМКАШ
ХАЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ЯЗАДЖИЕВА
ХАМДИ ШУКРИ ТИЛКИ
ХАРУНИСА ИБРЯМОВА ЕМИНОВА
ХАСАН АЛИ МОЛЛААЛИ
ХАСАН АХМЕДОВ НУРУЛОВ
ХАСАН ИСМАИЛ ОСМАН
ХАСАН КЯЗИМОВ ХАСАНОВ
ХАСАН САЛИЕВ ЯЗАДЖИЕВ
ХАСАН ЮМЕР ПИСАНЦАЛЪ
ХАТИДЖЕ АЛИЕВА ЧАКАЛОВА
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА ЯХЙОВА
ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА БОМБАЛАКОВА
ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ЯЗАДЖИЕВА
ХАТИДЖЕ САХЛИМОВА ХЮСЕИНОВА
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА ЧАКАЛОВА
ХАТИДЖЕ ЮМЕР КАДИР
ХАФИЗЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
ХЕРГЮЛ МУСТАФОВА ХАСАН
ХИНКО АЛЕКСАНДРОВ ХИНКОВ
ХЪЛМИ КАБИЛОВ МЕХМЕДОВ
ХЮСЕИН АТАЛАЕВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ИСМАИЛ АХМЕДА
ХЮСЕИН МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ФИКРЕТОВ КЕРВАНОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ЧАКАЛОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН РЕСНЕЛИ
ХЮСНИЕ ЕБАЗЕРОВА ГРОПОВА
ЦАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА
ЦВЕТА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ДРУМЕВА
ЦОНЬО СТОЯНОВ ИЛИЕВ
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ НИКОЛАЕВ
ШАБАН АХМЕДОВ ТАХИРОВ
ШАБАН САЛИ ДЮКЯНДЖИ
ШАБАН САЛИ ПЮСКЮЛЮ
ШАБАН САЛИ ПЮСКЮЛЮ
ШАБАН ЯХЬОВ САЛИЕВ
ШАЗИЕ МЕХМЕДОВА КЕРВАНОВА
ШАИБ АЛИ ХАДЖИИСУФ
ШЕБНЕМ САЛИ КАРМАН
ШЕНАЙ ИСМЕТ ДЕЛИИБРЯМ
ШЕНГЮЛ ЮМЕР КЕРВАНОВА
ШЕНОЛ АХМЕД ТАХИР
ШЕНОЛ АХМЕДОВ САЛИЕВ
ШЕРИФЕ МЕХМЕД АХМЕДА
ШЕФИКА ЮМЕР БАРУТЧИЕВА
ШЕФКЕТ КАБИЛ МЕХМЕД
ШЕФКЕТ РЕДЖЕБ ЗЮХТИ
ШЕФКИ МЕХМЕД КАРАМУСТАФА
ШУКРИ МЕХМЕДОВ ЧАЛЪКОВ
ШУКРИ ХАМДИ ТИЛКИ
ШУКРИЕ КЯЗИМОВА КЕРВАН
ШЮКРЮ МЕХМЕД АХМЕДА
ЮЗЛЯМ СЕЛИМ РЕСНЕЛИ
ЮКСЕЛ МУСТАФА АЛИ
ЮМГЮЛСУН ХЮСЕИНОВА ДАУДОВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАР КАЛОЯН
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АВА КУДРЕТ КАРАСЮЛЕЙМАН
АДЕВИЕ ОСМАН АЛАДЖА
АДЕМ ГЮНАЕВ АКОВ
АДЕМ РАМИ ИМАМ
АДЕМ ХАСАНОВ АКОВ
АДИЕ АХМЕДОВА АЛИОСМАН
АЗЕМ РЕДЖЕБОВ РЕДЖЕБОВ
АЗМИ ЮСУФОВ МАХМУДОВ
АЙГЮЛ МЮМЮНОВА ДЖЪЛЪЗОВА
АЙДЪН АЙРИДИН ХЮСЕИН
АЙДЪН ДАУДОВ ЯРЪМКАШЕВ
АЙДЪН МЕХМЕД КИРАДЖИ
АЙДЪН ХАСАНОВ ТАТОВ
АЙДЪН ШЕФКЕТ ЯЗЪДЖИ
АЙДЪН ЮМЕРОВ АХМЕДОВ
АЙЛИН АЛЕКСИЕВА МИХАЙЛОВА
АЙЛИН АЛИЕВА ЯЗАДЖЪ
АЙЛЯ ШАБАН ЯКУБ
АЙРЕДИН ХЮСЕИН ФЕРАД
АЙРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ
АЙСЕЛ АРИФ АВДЖИАЛИ
АЙСЕЛ ХАСАН ТАТА
АЙСУН КАСИМОВА ПИСАНЦЪЛЪ
АЙТЕН МЕХМЕД ДЖИНАЛИ
АЙТЕН НИЯЗИ АЛИ
АЙТЕН СЕЙФУЛОВА МУРАФОВА
АЙТЕН ТАХИРОВА ПЪЙДЕДЕ
АЙТЕН ХАСАН КЮЧЮКАЛИ
АЙТЕН ЮСМЕНОВА МУРАФОВА
АЙШЕ АДЕМОВА ЯРЪМКАШ
АЙШЕ АЙДЪНОВА ЮМЕРОВА
АЙШЕ АКИФ ХЮСЕИН
АЙШЕ АХМЕДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
АЙШЕ АХМЕДОВА МУРАФОВА
АЙШЕ ДАУД ЗАЙКО
АЙШЕ ИСМЕТ ЗАЙКО
АЙШЕ КЯЗИМОВА КЕНАРДЖИЕВА
АЙШЕ МЕХМЕД САЛИЕВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ДЮКЯНДЖИЕВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ЯХЙОВА
АЙШЕ ОСМАН ПЮСКЮЛЛЮ
АЙШЕ САБРИ АЛИ
АЙШЕ САЛИ МУРАФ
АЙШЕ ХЮСЕИНОВА САЛИ
АЙШЕ ШЕНОЛ МУРАФОВА
АЛГЮН АХМЕД ДЖЕВДЕТ
АЛИ АЛИЕВ КЮЧЮКАЛИЕВ
АЛИ АХМЕД ДЕДЕ
АЛИ ИСМАИЛ ЧАКАЛ
АЛИ МЕХМЕД ДЖИЛЪЗ
АЛИ ОСМАНОВ АЛИЯ
АЛИ РЕДЖЕБ АЛИ
АЛИ САЛИ САЛИ
АЛИ САЛИЕВ ЗОРОВ
АЛИ САЛИЕВ МУТИШЕВ
АЛИ САЛИЕВ ЧАКАЛОВ
АЛИ ХЮСЕИН МУТИШ
АЛИ ШАБАН БАРУД
АЛПЕР ХАСАНОВ АДЕМОВ
АМДИ ЗЮЙТИЕВ ПЮСКЮЛЮЕВ
АРЗУ МУСТАФОВА КЕРИМОВА
АРЗУ ХАСАНОВА ЯЗАДЖЪ
АРИФ РУЖДИЕВ АРИФОВ
АРИФ ШАКИРОВ КЕРВАНОВ
АСИЕ МУРАДОВА КЯЗИМОВА
АТИДЖЕ ЮСЕИН ДЕЛИИБРЯМ
АТИФЕ МЕХМЕДОВА КИРАДЖИЕВА
АТЧЕ МЕХМЕД ЯМАК
АТЧЕ САЛИЕВА КЕРВАНОВА
АФИЗЕ АЛИЕВА БАРУТЧИЕВА
АФИЗЕ ДАИЛ САЛИ
АФИЗЕ ДАУД ДЖИНАЛИ
АФИЗЕ МУСТАФА ДЕЛИИБРЯМ
АФИЗЕ НИЯЗИЕВА РЕСНЕЛИЕВА
АФИЗЕ РЕДЖЕБ МУРАФ
АФИЗЕ ХЮСЕИНОВА САХЛИМОВА
АХМЕД АЛИЕВ КАСАБОВ
АХМЕД БАСРИЕВ ХАСАНОВ
АХМЕД БЕЙХАН ПЮСКЮЛЛЮ
АХМЕД ГЮНАЙ РАСИМ
АХМЕД ЕДЖЕВИТ АХМЕД
АХМЕД ЗЕЙНУЛОВ ЧАЛЪКОВ
АХМЕД МЕХМЕД ДЖЪЛЪЗ
АХМЕД МЕХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
АХМЕД МЕХМЕДАЛИЕВ РЕСНЕЛИЕВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ ДЖИНАЛИЕВ
АХМЕД МЕХНУРОВ ДЖИНАЛИЕВ
АХМЕД НИЯЗИЕВ ДЕСТАНОВ
АХМЕД РАСИМОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
АХМЕД РЕДЖЕБ АХМЕД
АХМЕД ХЮСЕИН КАРМАН
АЧЕЛИЯ САЛИ ЙОНУЗ
БАЙСЕ АРИФОВА КИРАДЖИЕВА
БАЙСЕ ГЮНЕР АХМЕД
БАЙСЕ НИЯЗИЕВА АЛИЕВА
БАРЪШ САЛИЕВ САЛИЕВ
БАСРИ МЕХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
БЕДРИ МЕХМЕД АВДЖИАЛИ
БЕДРИЕ АХМЕДОВА АКОВА
БЕДРИЕ ЙОЗДЖАН АКОВЛУ
БЕЙДЖИХАН НЕДЖАТИ ДЖИЛЪЗ
БЕЙТУЛА СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН
БЕЙТУЛА ХАСАНОВ ЧАКЪРОВ
БЕЙХАН БЕХРАМ ПЮСКЮЛЛЮ
БЕЙХАН ИСМЕТ КЕНЪРДЖИ
БЕРНА ЮЗЕИР АСАН
БЕХТИ АЛИ АВДЖИАЛИ
БИРГЮЛ ЯЛЧИНОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
БИРДЖАН РЕДЖЕБОВ ЗАЙКОВ
БИРСЕН АХМЕД ЯЗАДЖИ
БУРЧИН БЕДРИ АВДЖИАЛИ
БЮЛЕНТ РЕДЖЕБОВ ШАБАНОВ
БЮЛЕНТ ХАСАН БАРУТЧИ
ВЕЙСИН МЕХМЕДОВ ДЖАНФЕРОВ
ВЕСИЛЕ ХАСАНОВА ХАСАНОВА
ВИЛДАН АЙРИЕВА ЯРЪМКАШЕВА
ВИЛДАН АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА РЕДЖЕБ
ГЮЛБЕНУР АРИФОВА МУТИШ
ГЮЛБИЕ ДАУД АЛИ
ГЮЛБИЕ НИЯЗИЕВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
ГЮЛЕЙМАН АХМЕДОВА АКОВА
ГЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВА ТАТОВА
ГЮЛЕЙМАН ХАСАНОВА ТАТОВА
ГЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН МАХМУД
ГЮЛЕХБЕР ДАУД ЯЗАДЖИ
ГЮЛИСРЕТ МЕХМЕД ХЮСЕИН
ГЮЛЛЮ АРИФОВА ИБИШЕВА
ГЮЛНАЗ НЕДЖАТИ МУРАФ
ГЮЛТЕН ЯКУБ КАЙЗЕР
ГЮЛФИЕ МЕХМЕД АКОВЛУ
ГЮЛХАН АХМЕД ХЮСЕИН
ГЮЛШЕН АХМЕДОВА РЕСНЕЛИЕВА
ГЮЛШЕН ХАСАНОВА ИМАМОВА
ГЮНАЙ АДЕМОВ АКОВ
ГЮНАЙ РАСИМ ФЕЙЗУЛА
ГЮНАЙ РАСИМОВ МЕХМЕДОВ
ГЮНЕР МЕХМЕД АХМЕД
ДАМЛА ХАСАНОВА АДЕМОВА
ДАРИНКА ИВАНОВА КИВШАНОВА
ДАУД АЛИЕВ АБИЛЕВ
ДАУД АЛИЕВ ДЕДЕ
ДЕНЧО ИЛИЕВ ДИМОВ
ДЖАН КУДРЕТ ГАРИБ
ДЖАХИДЕ ДЖЕВАТ НАСУФОВА
ДЖЕВРИЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА
ДЖЕЙЛЯН РЕДЖЕБ АХМЕД
ДЖЕМАЛ РЕДЖЕБ ЧИМПИР
ДЖЕМИЛЕ ДАУДОВА АКОВА
ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
ДЖЕМУРИЕ АХМЕДОВА КАРАМУСТАФОВА
ДЖЕНГИЗ АХМЕД МЕХМЕД
ДИНЧЕР ДАУД ИБРАХИМ
ДУЙГУ АДЕМОВА ИМАМОВА
ЕБАЗЕР ДАУД ЯРЪМКАШ
ЕБАЗЕР САЛИЕВ ЮНУЗОВ
ЕГБЕР АЛИ РЕДЖЕБ
ЕДЖЕВИТ ОСМАНОВ АЛЯ
ЕКРЕМ АЛИ АКОВЛУ
ЕКРЕМ ХАСАН ШЕРИФ
ЕЛИС ИЛХАНОВА КИРАДЖИЕВА
ЕЛИСА САЛИ КЮЧУКАЛИ
ЕМБИЕ СУРАЙЕВА ЧАКАЛОВА
ЕМЕЛ АЙДЪНОВА ЮМЕРОВА
ЕМИЛ ЩЕРЕВ ЯНУШЕВ
ЕМИНЕ АХМЕД КАРМАН
ЕМИНЕ АХМЕД ЧАКАЛ
ЕМИНЕ ДАУД ЯКУБ
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ЕФРАИМОВА
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ЧАКАЛОВА
ЕМИНЕ САХЛИМОВА НАСУФОВА
ЕМИНЕ ХАСАН БЕЛБЕР
ЕМИНЕ ЮМЕРОВА ИСУФОВА
ЕМИНЕ ЮСЕИНОВА ЯРЪМКАШЕВА
ЕМРЕ ИЛМАЗОВ ХЮСЕИНОВ
ЕРАЙ СУРАЕВ ЧАКАЛОВ
ЕРБАЙ АБДУЛА ЯРЪМКАШ
ЕРДЖАН ДИНЧЕР ИБРАХИМ
ЕРДИНЧ НЕДРЕТ ДЕЛИИБРЯМ
ЕРДИНЧ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
ЕРЕН ЕРДЖАН ЕМИН
ЕРКАН ЕСМАНОВ КИРАДЖИЕВ
ЕРОЛ МАХМУДОВ АКОВ
ЕРТАН АЛИ КЬОСЕИБИШ
ЕРХАН ФИКРЕТ РЕСНЕЛИ
ЕСИН ИСМЕТ АХМЕД
ЕСМАН МЕХМЕДОВ КИРАДЖИЕВ
ЕСРА ОСМАНОВА НЕЖДЕТОВА
ЖЕСМИН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
ЗАФЕР САЛИ ЙОНУЗ
ЗАХТИЕ МУСТАФОВА БАРУДОВА
ЗЕЙНУЛА АХМЕДОВ ЧАЛЪКОВ
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
ЗЕКИЕ ЕНГИНОВА ТАХИР
ЗЕЛИХА ХАСАН АЛИ
ЗЮЛБИЕ АХМЕДОВА ГАРИБОВА
ЗЮЛКЮФ РЕДЖЕБОВ ЕФРАИМОВ
ЗЮЛКЯР АХМЕДОВ КЯЗИМОВ
ЗЮХТЮ СЮЛЕЙМАН ПЮСКЮЛЮ
ИБРАХИМ КОРКМАСОВ ИБРЯМОВ
ИБРЯМ МЕХМЕД ДЖИНАЛИ
ИЗЗЕТ АХМЕДОВ ЯХЙОВ
ИЛВИЕ АЛИЕВА КЮЧЮКАЛИЕВА
ИЛХАН МЕХМЕДОВ КИРАДЖИЕВ
ИМРАН ГЮНАЕВ АДЕМОВ
ИНДЖИ ОРХАН ЧАКАЛ
ИПЕК ХЮСЕИН ЯХЯ
ИСМАИЛ АЛИ ЧАКАЛ
ИСМАИЛ ЗАЙТИНОВ ЗЮРАБОВ
ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ РЕСНЕЛИЕВ
ИСМАИЛ КУДРЕТ ГАРИБ
ИСМАИЛ РАМАДАНОВ ХЮСЕИНОВ
ИСМАИЛ САЛИ ХЮСЕИН
ИСМАИЛ САЛИЕВ РЕСНЕЛИЕВ
ИСМАИЛ ФИКРЕТОВ МУРАФОВ
ИСМАИЛ ЯКУБ ДЕЛИИБРЯМ
ИСМЕТ КЯЗИМ ИСУФ
ИСМИ САЛИ ХЮСЕИН
ИСУФ ИСУФОВ ПЪЙДЕДЕВ
ЙОЗДЖАН АЛИЕВ СЮЛЕЙМАНОВ
ЙОЗДЖАН МЕХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
ЙОЗДЖАН НЕДЖИБ АКОВЛУ
КАДРИЕ ЕДЖЕВИТ РЕСНЕЛИЕВА
КАДРИЕ САБРИ ЕБАЗЕР
КАДРИЕ САЛИЕВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
КАДРИЕ ФАХРЕДИН ИБРЯМ
КАДРИЕ ФЕВЗИ СЮЛЕЙМАН
КОРКМАС ИБРЯМОВ ЕМИРОВ
КУДРЕТ ИСМАИЛ ГАРИБ
КУДРЕТ САХЛИМ ЗАЙКО
КУДРЕТ СЕЛМАН КАРАСЮЛЕЙМАН
КУДРЕТ ЯКУБОВ МЕХМЕДОВ
КЯЗИМ ИСМЕТ КЯЗИМ
КЯМИЛЕ БЮЛЕНТОВА ХЮСЕИН
КЯФИЕ ДЖЕЛИЛОВА АКОВЛУ
КЯШИФ КОРКМАСОВ ИБРЯМОВ
ЛЕВЕНТ ХАМДИЕВ КЕРВАН
ЛЕЙЛЯ АРИФОВА ЯХЙОВА
ЛЕЙЛЯ ШАБАН ЧАКАЛОВА
ЛЕМАН ФИКРЕТОВА АКОВЛУ
ЛИНЕТ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ЛЮТВИ МЕХМЕД ХЮСЕИН
МАГБУЛЕ МУРАД АБДРАХИМ
МАРИНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА
МАХМУД САЛИ БЕЛБЕР
МАХМУД ХАСАНОВ ЯЗАДЖИЕВ
МЕДИХА КЯШИФОВА ЕМИРОВА
МЕДИХА ФИКРЕТОВА АЛИ
МЕЙЛИН МЕТИН АКОВЛУ
МЕЛЕК АЙДЪН ЯКУБОВА
МЕЛИХ МЮРСЕЛ МАХМУД
МЕЛИХА ИДИРИЗОВА ЕБАЗЕРОВА
МЕРГЮЛ ИСМАИЛОВА САЛИЕВА
МЕРГЮЛ ХЮСЕИНОВА ПЮСКЮЛЛЮ
МЕРЕЛ СЕЗГИНОВА АЛИ
МЕРЛИН МЕХМЕДОВА АРИФОВА
МЕРСИЕ ЮСЕИНОВА САЛИЕВА
МЕРТ МУСТАФОВ МУСТАФОВ
МЕТИН АХМЕД МУТАФ
МЕТИН БЮРХАНОВ МУСТАФОВ
МЕТИН ДАУДОВ АКОВЛУ
МЕТИН ИБРЯМ ДЖИНАЛИ
МЕТИН СЕЛМАН КАРАСЮЛЕЙМАН
МЕХМЕД АЛИ ДЖИЛЪЗ
МЕХМЕД АХМЕДОВ РЕСНЕЛИЕВ
МЕХМЕД ЗАЙТИНОВ ЗЮРАБОВ
МЕХМЕД ИБРЯМ ДЖИНАЛИ
МЕХМЕД ИСМАИЛ МЕХМЕД
МЕХМЕД ИСМАИЛ ЧАКАЛ
МЕХМЕД ЛЮТВИ ХЮСЕИН
МЕХМЕД МЕХМЕД ИБРЯМ
МЕХМЕД МЕХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
МЕХМЕД МЕХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ БАРУТЧИЕВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ БОМБАЛАКОВ
МЕХМЕД МУСТАФОВ САЛИЕВ
МЕХМЕД РЕДЖЕБ АХМЕД
МЕХМЕД САЛИ КЮЧЮКАЛИ
МЕХМЕД САХЛИМ ЯМАК
МЕХМЕД СЕЛИМАНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ПИСАНЦАЛИЕВ
МЕХМЕД ХАМДИЕВ КЕРВАНОВ
МЕХМЕД ШУКРИЕВ ДЖАНФЕРОВ
МЕХНУР АХМЕДОВ ДЖИНАЛИЕВ
МЕХНУР ЗАЙТИНОВ ЗЮРАНОВ
МИНКА ТАНЕВА ДЖЪЛЪЗОВА
МИРЕМ АЛИ КЕРВАН
МИХАЙ-ВИОРЕЛ ПАПАЕ-КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
МУАЗЕС ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН
МУЗАФЕР АЛИ ДЖИЛЪЗ
МУЗАФЕР ЛЕВЕНТОВА КЕРВАН
МУЗАФЕР МЕХМЕД МУРАФ
МУРАД ФЕРАД ПЪЙДЕДЕ
МУСТАФА БЮРХАНОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ДЖЕЙЛЯН ЯМАК
МУСТАФА ИСМАИЛ МУСТАФА
МУСТАФА НЕДЖИБ АКОВЛУ
МУСТАФА САЛИЕВ БАРУДОВ
МУСТАФА САЛИЕВ МУРАФОВ
МУСТАФА ТАХИРОВ АХМЕДОВ
МУХАМУРИЕ ХЮСЕИНОВА МУРАФОВА
МЮЗЕЕМ АХМЕД МЕХМЕД
МЮРВЕТ АЗМИЕВА АПТИ
МЮРВЕТ АХМЕД ХЮСЕИНОВА
МЮРВЕТ ИСУФ ФЕВЗУЛА
МЮРСЕЛ РЕДЖЕБ МАХМУД
МЮТЕРИМЕ САЛИ РЕСНЕЛИ
МЮХТЕБЕР САХЛИМ АКОВЛУ
НАДЖИ ХЮСЕИНОВ ЕБАЗЕРОВ
НАЗИНДЕ АЛИ СЮЛЕЙМАН
НАЗИФЕ ИДИРИЗОВА АХМЕДОВА
НАЗМИЕ ЯХИЕВА ХЮСМЕНОВА
НАСУФ САЛИ ПИСАНЦЪЛЪ
НАСУФ ЮСУФОВ НАСУФОВ
НЕБИЕ АЛИ ХЮСЕИН
НЕБИЕ АХМЕДОВА ЕБИБОВА
НЕВИН НИАЗИЕВА РЕДЖЕБОВА
НЕВИН ХАСАН БАРУТЧИ
НЕДЖАТ ИСМАИЛ ЕБИБ
НЕДЖАТИ МЕХМЕД АЛИ
НЕДЖИБ ХАСАНОВ АКОВ
НЕДЖМИ АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
НЕДЖМИ ХАСАНОВ ЧАКАЛОВ
НЕДРЕТ СЕЛМАН КАРАСЮЛЕЙМАН
НЕДРЕТ ХЮСЕИН БАРУД
НЕДРЕТ ХЮСЕИН ДЕЛИИБРЯМ
НЕЖЛЯ АХМЕДОВА ИМАМ
НЕЖЛЯ МЕХМЕД ДЕЛИИБРЯМ
НЕЗИХА ТАХИРОВА ХЮСЕИНОВА
НИЯЗИ АЛИ ЯКУБ
НУРДЖИХАН МЕХМЕДОВА ЯРЪМКАШЕВА
НУРИЕ АЛИ ИСУФ
НУРИЕ АХМЕДОВА МУРАФОВА
НУРТЕН МЕХМЕДОВА КЕНАРДЖИЕВА
НУРТЕН ЯКУБОВА ЯЗАДЖИЕВА
НУТФИЕ СЮЛЕЙМАН ДЖИНАЛИ
НУТФИЕ ЯХЯ ЯРЪМКАШ
ОКТАЙ САЛИ МУРАФ
ОСМАН САЛИ МУРАФ
ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
ПЕРВИН АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ
РАБИЕ АЛИЕВА ХАСАНОВА
РАБИЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
РАБИЕ МУСТАФОВА ПЮСКЮЛЮЕВА
РАВИЕ АМДИЕВА НИКОВА
РАВИЕ АРИФ ИБРЯМ
РАВИЕ ХАСАНОВА ХАСАНОВА
РАЗИЕ МЕХМЕД КИРАДЖИЕВА
РАЙМЕ ЕБАЗЕР ЯРЪМКАШ
РАЙМЕ ШАБАНОВА ХАСАНОВА
РАЙМЕ ШАИБ МУРАФ
РАЙФЕ АЛИЕВА КИРАДЖИ
РАМИ АДЕМОВ ИМАМОВ
РАФЕТ СЕЛМАНОВ ИБИШЕВ
РАХИМЕ ИБРАХИМ КЕРВАНОВА
РЕВЗИЕ РЕДЖЕБ ДЖИНАЛИ
РЕДЖЕБ АЛИ МАХМУД
РЕДЖЕБ АХМЕД ГРОПА
РЕДЖЕБ ЕРДИНЧ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ЗЮЛКЮФ ЕФРАИМОВ
РЕДЖЕБ ЗЮХТИЕВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД ДЖИЛЪЗ
РЕДЖЕБ МЮРСЕЛ МАХМУД
РЕДЖЕБ ХЮСЕИН ЧОМЛЕКЧИ
РЕДЖЕБ ХЮСЕИНОВ ШАБАНОВ
РЕМЗИ АХМЕДОВ КИРАДЖИ
РЕМЗИ САЛИ САБРИ
РЕМЗИЕ БАСРИЕВА АКОВА
РЕМЗИЕ МЕТИН ДЖИНАЛИ
РЕСМИЕ АЛИ ДЕЛИИСМАИЛ
РЕСМИЕ МУСТАФА ПЮСКЮЛЮ
РЕФИЕ САЛИ САЛИ
РЕФИЕ ХЮСЕИНОВА КЯЗИМОВА
РЕШАТ ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
РУЖДИ АРИФ МУРАФ
РУЖДИ ИБРЯМОВ МУТИШЕВ
РУЖДИ ХАСАН МУРАФ
РУЖДИ ХЮСЕИН МЕХМЕД
РЮКИЕ АХМЕДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
РЮКИЕ ХАСАНОВА ШАБАНОВА
САБИХА ХАСАНОВА ДЖИНАЛИ
САБРИ САБРИЕВ ГРОПОВ
САБРИ ФИДЖЕРИ АЛИ
САБРИЕ АЛИЕВА ИБРЯМОВА
САБРИЕ САЛИЕВА ТАТОВА
САБРИЕ САЛИМ АЛЯ
САЛИ АЙХАН ЯЗАДЖИ
САЛИ АЛИ САЛИ
САЛИ АХМЕД МУРАФ
САЛИ ДАУДОВ САЛИЕВ
САЛИ ЗАФЕР ЙОНУЗ
САЛИ ИСМАИЛОВ РЕСНЕЛИЕВ
САЛИ МАХМУД БЕЛБЕР
САЛИ МЕХМЕД КЮЧЮКАЛИ
САЛИ МУСТАФОВ МУРАФОВ
САЛИ МУСТАФОВ САЛИЕВ
САЛИ СЕЛМАН КАРАСЮЛЕЙМАН
САЛИ ХЮСЕИН ПИСАНЦЪЛЪ
САЛИ ШАБАНОВ САЛИЕВ
САЛИ ЯХИЯ МУСТАФА
САЛИМ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
САЛИХА АХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
САЛИХА АХМЕДОВА МУТИШЕВА
САЛИХА МУСТАФА БЕЛБЕРОВА
САЛИХА САЛИ ДЕЛИИБРЯМ
САНИЕ АХМЕДОВА ЯЗАДЖИЕВА
САФЕТ ИСМАИЛОВА ДАУДОВА
САХЛИМ АХМЕДОВ ЗАЙКОВ
САХЛИМ НАСУФОВ САХЛИМОВ
СЕБИЛЕ ИСУФОВА МАХМУДОВА
СЕВГИ АХМЕДОВА ХАСАНОВА
СЕВГИ ЕРДИНЧ РЕДЖЕБ
СЕВГЮЛ ЕРДИНЧ АДЕМОВА
СЕВДА СЕРГЕЕВА СТОЯНОВА
СЕВДЖАН МЕХМЕД ИБРАХИМ
СЕВДИЕ БЕДРИЕВА БОМБАЛАКОВА
СЕВДИЕ НАИМОВА ПИСАНЦАЛИЕВА
СЕВДИЕ ЯХЯ ЯМАК
СЕВИЕ МЕХМЕДОВА МУРАФОВА
СЕВИМ АЙДЪНОВА ЯРЪМКАШЕВА
СЕВИМ КУДРЕТ КАРАСЮЛЕЙМАН
СЕВИМ МУСТАФА ТОПАЛ
СЕВИНЧ АЛИ МУРАФ
СЕВИНЧ НАСУФОВА ПИСАНЦЪЛЪ
СЕВИНЧ РЕДЖЕБОВА ПИСАНЦАЛИЕВА
СЕЗГИН ХЮСЕИНОВ ЧАКАЛОВ
СЕЗЕН ХЮСЕИНОВА ЯМАК
СЕЗЕР РЕМЗИ МАХМУДОВЛУ
СЕЙФИДИН НАСУФОВ САЛИМОВ
СЕЙХАН ФАХРИЕВ АКОВ
СЕЙХУН УЗАЙ ЮСУФ
СЕЛВЕТ МУСТАФОВА МАХМУДОВЛУ
СЕЛЕНАЙ ХЮСЕИНОВА АЙРЕДИНОВА
СЕЛИМ ДАУДОВ ИБРЯМОВ
СЕЛИМ ХЮСЕИНОВ КАРМАНОВ
СЕЛМАН МЕТИН КАРАСЮЛЕЙМАН
СЕЛМАН НЕДРЕТ КАРАСЮЛЕЙМАН
СЕЛМАН САЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
СЕМРА АБДУЛА КАСИМ
СЕМРА МЕХМЕД АКОВЛУ
СЕРАЙ ШЕФКЕТ ДЕЛИИБРЯМ
СЕХЕР САЛИ ДЕДЕ
СИНЕМ СУНАЙ АЛИ
СТОИЛКА ГАНЕВА КОЛЕВА
СУЗАН РАФИЕВА ДЖИНАЛИ
СУЗАН СИНАН МУСТАФОВА
СУНАЙ АЛИЕВ АЛИЕВ
СУРАЙ ХАСАНОВ ЧАКАЛОВ
СЪБИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
СЮЛБИЕ АЙХАН ИБРАХИМ
СЮЛЕЙМАН ДАУД ИБРЯМ
СЮЛЕЙМАН ЗЮХТЮ РЕДЖЕБ
СЮЛМАН МЕХМЕД ПИСАНЦЪЛЪ
ТАНЕР АКИФ САЛИ
ТАНЕР АХМЕДОВ ДЖИНАЛИЕВ
ТАНЕР МУСТАФА КАРАМУСТАФА
ТАНЯ ЕНЧЕВА БАРУД
ТАХИР ДАУД ТАХИР
ТЕОДОРА ХРИСТОВА РУСЕВА
ТИМУЧИН АЗЕМОВ РЕДЖЕБОВ
УЗАЙ ЮСУФ ТАТА
ФАИК ЯКУБ ДЕЛИИБРЯМ
ФАТИМЕ МУСТАФОВА ХОДЖОВА
ФАТМЕ АЛИ МУТАФ
ФАТМЕ АЛИ РЕДЖЕБ
ФАТМЕ АЛИЕВА ТАТОВА
ФАТМЕ АХМЕД ДЖИНАЛИЕВА
ФАТМЕ АХМЕД ПЮСКЮЛЮ
ФАТМЕ ВЕЙСЕЛОВА АКОВЛУЕВА
ФАТМЕ ИСМЕТ СЮЛЕЙМАН
ФАТМЕ МЕХМЕД ПИСАНЦАЛИ
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ЯЗАДЖИЕВА
ФАТМЕ РУЖДИЕВА МУСТАФОВА
ФАТМЕ ТАХИР ХАДЖИИСУФ
ФАТМЕ ФЕРАД ЕМИН
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
ФАХРИ САБРИЕВ АКОВ
ФАХРИ ФАИКОВ ДЕЛИИБРЯМОВ
ФЕВЗИ СЮЛЕЙМАН ДАУД
ФЕВЗИЕ КЯЗИМОВА ЗОРОВА
ФЕЙМЕ ШУКРИЕВА ЯЗАДЖИЕВА
ФЕРИДЕ БЮЛЕНТ ШАБАНОВА
ФЕТИЕ АХМЕД ДЖИЛЪЗ
ФИКРЕТ ДАИЛ РЕСНЕЛИ
ФИКРЕТ ИСМАИЛОВ ЗАЙКОВ
ФИКРЕТ ИСМАИЛОВ МУРАФОВ
ФИКРИЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
ФИРАТ РЕДЖЕБ ДЖЪЛЪЗ
ХАВА ДАУДОВА ПИСАНЦАЛИЕВА
ХАВА МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
ХАВА ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА
ХАЙРИЕ САЛИ САЛИ
ХАКЪ МАХМУД ЯЗАДЖЪ
ХАМДИ МЕХМЕД КЕРВАН
ХАМДИ МЕХМЕД ПЮСКЮЛЮ
ХАСАН АЙДЪНОВ ТАТОВ
ХАСАН АЛИ СЮЛЕЙМАН
ХАСАН ДАУДОВ АКОВЛУЕВ
ХАСАН ЗЕКЕРИЕВ ХАСАНОВ
ХАСАН ИСМАИЛОВ ЧАКАЛОВ
ХАСАН МЕСТАНОВ ЧАКАЛОВ
ХАСАН РЕДЖЕБОВ ЧАКАЛОВ
ХАСАН РЕШАТОВ ХАСАНОВ
ХАСАН РУЖДИ МУРАФ
ХАСАН САЛИЕВ ХАСАНОВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА ДАУД
ХАТИДЖЕ ХАСАНОВА ЗЮРАБОВА
ХАТИДЖЕ ХАСАНОВА ШАБАНОВА
ХАФИЗЕ АРИФОВА ДЖАНФЕРОВА
ХАФИЗЕ НЕДЖАТИ ЧАКАЛ
ХАФИЗЕ НУРИЕВА БАРУД
ХАФИЗЕ ХАСАН МУРАФ
ХАШИМЕ САЛИЕВА САЛИЕВА
ХАШИМЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
ХЪЛМИЕ МЕХМЕДОВА ЯХЙОВА
ХЮЛИЯ АЛИ ДЖИЛЪЗ
ХЮСЕИН АЙРЕДИНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН АЛИ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН МЕХМЕД ДЖИНАЛИ
ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН НУРУЛА МУТИШ
ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ЧАКАЛОВ
ХЮСЕИН ХЪЛМИ ЯХЯ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН КАРМАН
ХЮСЕИН ШАБАН БАРУД
ХЮСЕИН ШАБАН ЧОМЛЕКЧИ
ЦОНКА ДРАГАНОВА КИВШАНОВА
ШАБАН МУРАДОВ ИЛИЯЗОВ
ШАБАН ХЮСЕИН БАРУД
ШАХАН ХЮСЕИН БАРУД
ШАХИН АХМЕДОВ ЯХЙОВ
ШЕЗАИ НАСУФ ТОПАЛ
ШЕНАЙ ЗИЯ ДЕЛИИБРЯМ
ШЕНАЙ МЕТИН АХМЕД
ШЕНАЙ САЛИ ЙОНУЗ
ШЕНАЙ ЮЗЕИРОВА РЕСНЕЛИ
ШЕНГЮЛ АХМЕД ЯЗАДЖИЕВА
ШЕНГЮЛ АХМЕДОВА ЧАЛЪКОВА
ШЕНЕЛ ЯКУБ СЮЛЕЙМАН
ШЕРИФЕ ХАСАНОВА МАХМУДОВЛУ
ШЕРМИН РЕДЖЕБОВА ЧАКАЛОВА
ШЕФКЕТ АЙДЪН ЯЗАДЖЪ
ШЕФКЕТ ХЮСЕИН ДЕЛИИБРЯМ
ШИРИН САХЛИМ КАРАСЮЛЕЙМАН
ШИРИН СЕЛИМ БАРУТЧИЕВА
ШУКРИ ДАУДОВ ШАБАНОВ
ШУКРИ ИБРЯМ ДЕЛИИБРЯМ
ШУКРИ МЕХМЕДОВ ДЖАМФЕРОВ
ШУКРИ МЕХМЕДОВ ДЖАМФЕРОВ
ШУКРИЕ САЛИЕВА АКОВА
ЪШЪЛ ЕРОЛ АКОВА
ЮЗГЯН ЯЛЧЪН ДЖИНАЛИЕВА
ЮЗДЖАН ИСТИКБАЛОВА КАРАСЮЛЕЙМАН
ЮКСЕЛ ИСУФОВ АХМЕДОВ
ЮЛВИЕ ХАСАН АВДЖИАЛИ
ЮЛФЕТ СЕДАТОВА МУСТАФОВА
ЮРФЕТ МЮЙМЮН АВДЖУАЛИ
ЮСЕИН ЮСУФ АПТИ
ЮСУФ АЗМИЕВ МАХМУДОВ
ЮСУФ ИСМАИЛ ЯКУБ
ЮСУФ НАСУФОВ НАСУФОВ
ЯКУБ КУДРЕТОВ ЯКУБОВ
ЯЛЧИН ХАСАНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
ЯСМИН ХАСАН КИРАДЖИ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАР КАЛОЯН
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АДЕМ РУЖДИ КЬОСЕИБИШ
АДЖЕР МЕХМЕД АКИФ
АДИЕ АБДУЛОВА ИМАМОВА
АДИЕ ЕБИБ ДЕЛИИБРЯМ
АДИЕ ИСМЕТОВА МУРАФОВА
АЙГЮЛ ХЮСЕИНОВА ПИСАНЦАЛИЕВА
АЙГЮЛЯР ИСУФОВА МАХМУДОВА
АЙДЖАН АХМЕД БАСРИ
АЙДЪН МЕХМЕДОВ БАЙРЯМОВ
АЙДЪН МЕХМЕДОВ ЯЗАДЖИЕВ
АЙДЪН НИЯЗИ ЯЗАДЖИ
АЙДЪН ФЕВЗИ ДЖИНАЛИ
АЙДЪН ХЮСЕИН ПИСАНЦАЛИ
АЙДЪН ХЮСНЮЕВ САЛИЕВ
АЙДЪН ШУКРИ АХМЕД
АЙЕЛ АЙДЪН АХМЕД
АЙЛИН КЯМИЛОВА ДЕЛИМУСТАФА
АЙЛЯ АЙДЪН ЧИРАК
АЙЛЯ АРФАНОВА РЕДЖЕБ
АЙЛЯ БАСРИЕВА ЧАКАЛОВА-ЗОР
АЙРИЕ ИБРЯМ МУТАФ
АЙСЕЛ ИСМАИЛ ДЖЕМАЛОВА
АЙСЕЛ РУЖДИ КОЧ
АЙСЕЛ САИД МАДЖУНДЖИ
АЙСЕЛ САЛИЕВА ЧАЛЪКОВА
АЙСЕН САЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
АЙТЕН АЙРЕДИН ХЮСЕИН
АЙТЕН ИСМАИЛОВА БЕЛБЕРОВА
АЙТЕН ИСМАИЛОВА МУЕВЛУ
АЙТЕН РАМИ ИМАМ
АЙТЕН ХЪЛМИ САЛИ
АЙХАН АБИБЕЕВ АДЕМОВ
АЙХАН АЙДЪН ПИСАНЦАЛИ
АЙХАН ШЕВКЕТОВ САЛИЕВ
АЙШЕ АЛИ ДОМОГИЛА
АЙШЕ АЛИЕВА КЕРВАНОВА
АЙШЕ АЛИЕВА МУРАФОВА
АЙШЕ АРИФ ПИСАНЦАЛИ
АЙШЕ АХМЕД ЯХЯ
АЙШЕ АХМЕДОВА СЮЛЕЙМАН
АЙШЕ ЗЮЛКЯРОВА БЕЛБЕРОВА
АЙШЕ ИБРЯМ БЕЛБЕР
АЙШЕ ИСМЕТ ЗОР
АЙШЕ МАХМУД ТЕТЕВА
АЙШЕ МЕХМЕД МАСАЛДЖИ
АЙШЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА БАЙРЯМОВА
АЙШЕ МЕХМЕДОВА ЧИРАКОВА
АЙШЕ МЮМЮН КЬОСЕИБИШ
АЙШЕ РЕДЖЕБ ЯМАК
АЙШЕ САЛИ КУРМЕМИШ
АЙШЕ САЛИ ЧАЛЪК
АЙШЕ САЛИЕВА ЧИМПИРОВА
АЙШЕ ХЮСЕИН МУЕВЛУЕВА
АЙШЕ ЮМЕР ТАТА
АКИФ МИТАДОВ ХАДЖИЮСЕИНОВ
АКИФ САЛИЕВ ГРОПОВ
АКСЕЛ АЛИ ДЖЕМАЛОВА
АЛИ АМДИЕВ САЛИЕВ
АЛИ АРИФОВ ЯМАКОВ
АЛИ АХМЕД КОДАК
АЛИ БЕХЧЕТ КАРААЛИ
АЛИ ЕРДЖАН ИБИШ
АЛИ ЙОЗДЖАН СЮЛЕЙМАН
АЛИ МАХМУДОВ ГРОПОВ
АЛИ НАДИМ АЛИ
АЛИ НИЯЗИ ЯКУБ
АЛИ РЕДЖЕБ ЯМАК
АЛИ САБРИ ИБИШ
АЛИ САЛИ МЕХМЕД
АЛИ САЛИЕВ ПИСАНЦАЛИЕВ
АЛИ ХАСАН ЯЗАДЖИ
АЛИ ЮКСЕЛ РЕДЖЕБ
АЛИ ЯКУБ ДЖИНАЛИ
АЛИМЕ АХМЕД САЛИ
АЛИМЕ ШАБАНОВА ГРОПА
АЛИСЕ ИСУФОВА МЕХМЕДОВА
АМДИ САЛИЕВ МЕХМЕДОВ
АНЕР АЙДЪН АХМЕД
АНИФЕ ХЮСЕИНОВА КАРМАНОВА
АНТОН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ
АНТОНИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА
АРЗУ ГЮНАЙ ЯЗЪДЖИ
АРЗУ НАИМОВА НАИМОВА
АРЗУ ЯКУБ ЯКУБ
АРИФ АЛИЕВ ГРОПОВ
АРИФ ЗЕЙНЕЛ ДОМОГИЛА
АСЛЪ ХАСАН ТАТА
АТАНАС ПАНЕВ АТАНАСОВ
АТЧЕ ХАЛИЛОВА ЯЗАДЖИЕВА
АТЧЕ ХАСАНОВА АЛИ
АФИЗЕ ГЮНЕРОВА КЬОСЕИБИШ
АФИЗЕ МЕХМЕД МУЕВЛУ
АФИЗЕ МУСТАФА СИБРЕЛИ
АХМЕД АЛИ КОДАК
АХМЕД ИБРЯМ КЬОСЕЙБИШ
АХМЕД ЛЮТФИ КЬОСЕИБИШ
АХМЕД МЕДЖНУНОВ БАЙРЯМОВ
АХМЕД МЕХМЕД ДИКБЪИК
АХМЕД МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
АХМЕД НЕДРЕТ БЕЛБЕР
АХМЕД НЕДРЕТ ЯЗАДЖИ
АХМЕД НИЯЗИЕВ ЯВЕРОВ
АХМЕД РУЖДИЕВ КЬОСЕИБИШЕВ
АХМЕД САБАХАТИНОВ АХМЕДОВ
АХМЕД САЛИ ПЮСКЮЛЮ
АХМЕД САЛИЕВ АЛИАЕВ
АХМЕД ФЕЙЗУЛА ЧАЛЪК
АХМЕД ХАСАН ТАТА
АХМЕД ХАСАНОВ ДЖИНАЛИЕВ
АХМЕД ХЮСЕИН МУРАФ
АХМЕД ШАБАН ГРОПА
АХМЕД ЮМЕР ХАСАН
АШКЪН ИСМЕТОВ КЯЗИМОВ
БАЙСЕ НИЯЗИ КОЧ
БАТОХАН ХЮСЕИНОВ ЧОМЛЕКЧИЕВ
БАХАР АШКЪНОВ КЯЗИМОВ
БАХАР ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА
БАХТЕНУР РЕДЖЕБ ЗОР
БАХТИГЮЛ МЕХМЕД ХЮСЕИНОВА
БАЯР ХАСАНОВ АХМЕДОВ
БЕДРИЕ БАЯРОВА АХМЕД
БЕЙТИ ХЮСЕИН ДЕЛИМУСТАФА
БЕЙТУЛА АЛИ БЕКИР
БЕЙХАН АДЕМОВ ГРОПОВ
БЕРКАНТ НЕЖДЕТ ОСМАН
БЕХАТ ХЮСЕИН ЯМАК
БЕХИДЖЕ ЛЮТВИЕВА САЛИЕВА
БИНКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
БИРДЖАН ДЖЕМИЛ ФУЧЕДЖИ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ БОНЕВ
БОРИСЛАВА ЯНКОВА СТОЙКОВА
БЮЛЕНТ КЯМИЛОВ МУСТАФОВ
БЮЛЕНТ МЕХМЕД АЛИ
БЮРХАН БЕКИРОВ ГРОПОВ
ВЕДАТ БЮРХАНОВ ГРОПОВ
ВЕСИЛЕ АХМЕД КОЧ
ВЕСИЛЕ АХМЕДОВА ГРОПОВА
ВЕСИЛЕ ДИНЧАР КАРААЛИ
ВЕСИЛЕ ИСУФОВА НАИМОВА
ВЕСИЛЕ МАХМУД КАРААЧЛЪ
ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ХЮСЕИНОВА
ВЕСИЛЕ МУСТАФА ИМАМ
ВЕСИЛЕ САБАХАТИНОВА МАСАЛДЖИЕВА
ВЕСИЛЕ ХАСАНОВА КОЧЕВА
ВЕСИЛЕ ШАИБ ИБИШЕВА
ВИЛДАН АХМЕД МУРАФ
ВИЛДАН МУСТАФА МАДЖУНДЖИ
ВИЛДАН РЕДЖЕБОВА ИЛИЯЗОВА
ВИЛДАН ХЮСЕИН ЯЗЪДЖЪ
ГАЛИМАН БАСРИ БАНГИ
ГАЛИМЕ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ГАМЗЕ ГЮНАЙ КАРМАН
ГАМЗЕ ЮКСЕЛ РЕДЖЕБ
ГАНА ПЕНЕВА СЛАВОВА
ГАНИМЕ АХМЕДОВА БАНГИЕВА
ГАНИМЕ РЕМЗИЕВА САХЛИМОВА
ГИЗАЙ АЛИЕВА АБИЛЕВА ГАРИБОВА
ГЬОКАН ДАХИЛ ЯЗАДЖИ
ГЮЛБЕР РУЖДИЕВА ТАШДЕМИР
ГЮЛБИЕ ХЮСЕИН ИМАМ
ГЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ МОЛЛААЛИ
ГЮЛЗАЙДЕ ХЮСЕИНОВА БАРУД
ГЮЛНУР АЛИ МЕХМЕД
ГЮЛСЮН ЕРОЛ КЬОСЕИБИШ
ГЮЛСЮН НЕДЖАТИЕВА ИЛИЯЗОВА
ГЮЛТЕН МЕХМЕД ДЕЛИМУСТАФА
ГЮЛФИЕ БЕЙТУЛОВА МУСТАФОВА
ГЮЛХАН АХМЕДОВ ГРОПОВ
ГЮЛХАН МУСТАФОВ МУСТАФОВ
ГЮЛШЕН АЛИ ДЖИНАЛИ
ГЮЛШЕН РЕДЖЕБ ЯЗАДЖИ
ГЮЛШЕН ФЕВЗИ ЧАКАЛ
ГЮЛЮМСЕР ИСМАИЛОВА ЯКУБ
ГЮЛЮМСЕР СЕЛИМАНОВА ДЖИНАЛИЕВА
ГЮЛЯЙ НЕДЖАТИЕВА ХЮСЕИНОВА
ГЮНАЙ АРИФ ЯЗЪДЖИ
ГЮНАЙ БЕЙТУЛА АЛИ
ГЮНАЙ МУСТАФА АЛИ
ГЮНАЙ ХАСАН КАРМАН
ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ
ГЮРСЕЛ ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
ДАУД АХМЕДОВ ЧИРАКОВ
ДАУД ЛЕВЕНТ МУЕВЛУ
ДАУД МАХМУДОВ БАНГИ
ДАУД МУСТАФОВ КЕРВАНОВ
ДАУД ХАСАНОВ ЧИРАКОВ
ДАУД ШАБАН ЯКУБ
ДАХИЛ НИЯЗИ ЯЗАДЖИ
ДЖАН АЙДЪНОВ ЯЗАДЖИЕВ
ДЖАНЕЛ ГЮНАЙ СЕЙДАХМЕД
ДЖАНЕР САХЛИМОВ САХЛИМОВ
ДЖАНФЕР САЛИЕВ ТЕТЕВ
ДЖАХИДЕ ХАСАН ДЖИНАЛИ
ДЖЕЛЯЛ ШАБАНОВ САХЛИМОВ
ДЖЕМ НИХАТОВ КЬОСЕИБИШЕВ
ДЖЕМАЛ НИЯЗИЕВ ДЖЕМАЛОВ
ДЖЕМИЛ ШАБАН ФУЧЕДЖИ
ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН МАДЖУНДЖИ
ДЖЕМИНАЙ ЕРОЛ АХМЕД
ДЖЕНАН АЙРИДИН БЕКИР
ДЖЕНГИЗ ХЮСНИЕВ САЛИЕВ
ДЖЕНК МУСТАФА ТАШДЕМИР
ДЖОШКУН НАСУФ НАСУФ
ДЖУНЕЙТ ШЕЗАИ ТОПАЛ
ДИДЕМ САМЕТ МУЕВЛУ
ДИЛЕК ГЮНАЙ ЯЗЪДЖИ
ДИНЧАР АХМЕД КАРААЛИ
ДИНЯР БЕЙТИЕВ АХМЕДОВ
ДИЯНА АНДРЕЕВА АНТОНОВА
ДРАГНИ ДРАГОЙЧЕВ ДРАГНЕВ
ЕВГЕНИ СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЕДЖЕ НЕРМИДИНОВА НЕДЖИБИДИНОВА
ЕДЖЕ ХАСАН БЕЛБЕР
ЕЛИАМЕ АХМЕДОВА АВДЖИАЛИЕВА
ЕЛМАЗ НЕРМИДИНОВА НЕДЖИБИДИНОВА
ЕЛЧИН ЕРДЖАН ИБИШ
ЕЛЯМЕ СЕЛИМОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМЗААДЕ ХЮСЕИНОВА НАИМОВА
ЕМЗАДЕ ЛЮТФИЕВА АРИФОВА
ЕМИЛИЯ РАДЕВА ЯНАКИЕВА
ЕМИНЕ АБДУЛОВА ЯЗАДЖИЕВА
ЕМИНЕ АЙДЪНОВА БАЙРЯМОВА
ЕМИНЕ АЛИ НИЯЗИ
ЕМИНЕ АЛИ ЯМАК
ЕМИНЕ АЛИЕВА НАИМОВА
ЕМИНЕ АРИФОВА ГРОПОВА
ЕМИНЕ АХМЕД АХМЕДОВА
ЕМИНЕ ГЮНАЙ РЕДЖЕБ
ЕМИНЕ ИБРЯМ АХМЕД
ЕМИНЕ ИСУФ ЯМАК
ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА КАРААЛИЕВА
ЕМИНЕ МУСТАФА КЕРВАН
ЕМИНЕ РЕФЕТОВА ХАСАН
ЕМИНЕ РУЖДИЕВА КЬОСЕИБИШЕВА
ЕМИНЕ САБРИ БЕЛБЕР
ЕМИНЕ САЛИ ЯКУБ
ЕМИНЕ СКЕНДЕР ЯМАК
ЕМИНЕ ХЪЛМИ ДЖИНАЛИ
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ТЕТЕВА
ЕМРА ВЕЙСЕЛОВА КЬОСЕИБИШЕВА
ЕМРАХ ОРХАН ХЮСЕИН
ЕМРЕ ИЛЯЗОВ НИЯЗИЕВ
ЕНГИН ИБРЯМОВ ДЖИНАЛИЕВ
ЕРАЙ ХАСАН ХАСАН
ЕРДЖАН АЛИЕВ ИБИШЕВ
ЕРДЖАН ЮМЕР КЯЗИМ
ЕРСИН ХЮСЕИН ГАРИБ
ЕРСИН ШАМСИДИНОВ НАЗИФОВ
ЕСИН ГРОПОВА
ЕСИН РИДВАН АЛИ
ЕСРА ЕНВЕРОВА КОЧ
ЖУЛИДЕ АХМЕД МУСТАФОВА
ЗАИД БЕЙТИЕВ КЬОСЕИБИШЕВ
ЗАРИЕ САЛИ ИБИШ
ЗАТИЕ МУСТАФОВА КЬОСЕИБИШЕВА
ЗАФЕР КАДИР УЗУН
ЗАФЕР ЮЛКЯР УЗУН
ЗЕЙНУЛА САЛИ ЧАЛЪКОВ
ЗЕКИЕ ХЮСЕИН ПЮСКЮЛЮ
ЗЕЛИХА БИЛЯЛ ИБРЯМ
ЗЕЛИХА САЙДАМ ГРОПА
ЗЕХРА РАМАДАНОВА ДУРАЛИЕВА
ЗЕХРА ХЮСЕИНОВА МУРАФОВА
ЗИКРИЕ ДАУДОВА ЧАКАЛОВА
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ЗЮБЕЙДЕ ФЕВЗИ КУРМЕМИШ
ЗЮЛЕЙХА ИБРЯМ КАРМАН
ЗЮМРЮД ТАИР МУРАФ
ЗЮХАЛ БЕХТИ БАЙРЯМОВА
ЗЮХТЮ АХМЕД АЛИОСМАН
ИБРЯМ АХМЕД КЬОСЕИБИШ
ИБРЯМ АХМЕДОВ КЬОСЕИБИШЕВ
ИБРЯМ ЕНГИНОВ ДЖИНАЛИЕВ
ИБРЯМ МЕХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ
ИБРЯМ МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ
ИБРЯМ МОХАРЕМ АЛЯ
ИБРЯМ САЛИ КУРМЕМИШ
ИБРЯМ ХАМДИЕВ МУТАФОВ
ИБРЯМ ХАСАН БЕЛБЕР
ИЛИЯЗ САМЕТОВ ИЛИЯЗОВ
ИЛКНУР МЕХМЕД МУЕВЛУ
ИЛКНУР РЕДЖЕБ ЯМАК
ИЛКСЕЛ АЛИЕВ ГРОПОВ
ИЛМИ ХЮСЕИН ДЕЛИИБРЯМ
ИЛМИЕ ИБРЯМ УЗУНАЛИ
ИЛМИЕ ХЮСЕИН ДЖИНАЛИ
ИЛМИЕ ШЕНОЛОВА МАХМУДОВА
ИЛЯЗ МЕХМЕД ИМАМ
ИЛЯЗ НИЯЗИЕВ ДЖЕМАЛОВ
ИСМАИЛ ХЮСЕИН ГАРИБ
ИСМАИЛ ЮСЕИНОВ ЮСМЕНОВ
ИСМЕТ АХМЕД ГРОПА
ИСУФ ХАСАН БАЙРЯМ
ЙЕЛИЗ ИСМЕТ КЪЛЪЧ
ЙОРДАН БОНЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПОРФИРИЕВ ВЕЛИКОВ
КАДИР ШЕФКЕТОВ УЗУНАЛИЕВ
КАДРИЕ ЗЕХТИЕВА БАЙРЯМОВА
КАДРИЕ ИБРЯМ КАРМАН
КЕЗИБАН ДАУДОВА МУСТАФОВА
КЕМРАН ЕРСИНОВ ХЮСЕИНОВ
КЕНАН РАФЕТ МЕХМЕД
КЕРЧО ПЕНЧЕВ КЕРЧЕВ
КЯЗИМ СЮЛЕЙМАН КЬОСЕИБИШ
КЯЗИМ ЮМЕР КЯЗИМ
КЯМИЛ БЮЛЕНТОВ КЯМИЛОВ
КЯМИЛЕ ЮСУФОВА СИБРЕЛИ
ЛЕВЕНТ АМЕД МУРАФ
ЛЕВЕНТ ДАУД МУЕВЛУ
ЛЕВЕНТ КЯМИЛОВ МУСТАФОВ
ЛЕЙЛЯ БАСРИЕВА ЧАЛЪКОВА
ЛЕЙЛЯ БЕХАД ТАТА
ЛЕЙМАН АХМЕД ХЮСЕИН
ЛЮТФИ АЙДЪН ХЮСНЮ
ЛЮТФИ РЕДЖЕБ ГРОПА
ЛЮТФИЕ МАХМУД РЕДЖЕБ
ЛЯМИХА ЛЯТИФОВА ЯЗАДЖИ
ЛЯТИФ КАДИР ГРОПА
МАГБУЛЕ ИБРЯМ ЯМАК
МАРИАНА АТАНАСОВА ПАНЕВА
МАРИНКА МИРОНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КЕРЧЕВА
МАРТИН НЕДКОВ КЕРЧЕВ
МАХМУД ДАУД ЧАЛЪК
МАХМУД ДАУДОВ МАХМУДОВ
МАХМУД РЕДЖЕБ ЯМАК
МАХМУД ШАБАН ГРОПА
МЕЙЛЯН ЗИЯ ХЮСЕИН
МЕЛЕК САЛИ РЕДЖЕБ
МЕЛИС МЕХМЕД МЕХМЕД
МЕЛИС САЛИМОВА САХЛИМОВА
МЕЛИХ ХЮСЕИН МЕХМЕД
МЕЛИХА МЕХМЕД КОЧ
МЕЛИХА ХАСАН САЛИ
МЕМДУ АХМЕД МУТАФ
МЕРАЙ АЙДЪН УЗУНАЛИЕВА
МЕРВЕ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ
МЕРГЮЛ ИБРЯМ ДЕЛИИБРЯМ
МЕРИХ АХМЕДОВ КЬОСЕИБИШЕВ
МЕРЛИН МЕМДУ МУТАФ
МЕТИН МАХМУД МАДЖУНДЖИ
МЕТИН НАДИМ АЛИ
МЕТИН ХАМДИ МАСАЛДЖИ
МЕХМЕД АЙДЪНОВ БАЙРЯМОВ
МЕХМЕД АЛИ ДЖАФЕР
МЕХМЕД АЛИ ЮЗЕИР
МЕХМЕД АРИФ МЕХМЕД
МЕХМЕД БЮЛЕНТ АЛИ
МЕХМЕД ДАУД МОЛЛААЛИ
МЕХМЕД ИБРЯМ ИМАМ
МЕХМЕД ИБРЯМОВ БЕЛБЕРОВ
МЕХМЕД МЕХМЕД ЯМАК
МЕХМЕД МУСТАФОВ МУСТАФОВ
МЕХМЕД НИЯЗИ ИМАМ
МЕХМЕД НИЯЗИ ЯКУБ
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН АХМЕД
МЕХМЕД ТЕФИК МЕХМЕД
МЕХМЕД ХАМДИЕВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ХАСАН МАДЖУНДЖИ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ДИКБУЮКОВ
МЕХМЕД ЯКУБ КАРААЧЛЪ
МИГЛЕНА СНЕЖАНОВА ЛЮБОМИРОВА
МИНЕ ОРХАН ХЮСЕИН
МИРДЖИХАН МАХМУДОВА МЕХМЕД
МЛАДЕН ВЪРБАНОВ ХРИСТОВ
МОХАРЕМ ИБРЯМ ИБРЯМ
МОХАРЕМ ИБРЯМОВ АЛЯ
МУЗАФЕР СЕЛМАНОВА ИБИШЕВА
МУЗАФЕР ХАСАНОВА МАСАЛДЖИЕВА
МУЗАФЕР ХЮСЕИНОВА УЗУНАЛИЕВА
МУРАД МЕХМЕД ГРОПА
МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ
МУСТАФА БЕЙТИЕВ КЬОСЕИБИШЕВ
МУСТАФА ИЛЯЗОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ЛЕВЕНТОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ОСМАН МУСТАФА
МУСТАФА ХАМДИ МАСАЛДЖИ
МЮЖГЯН МЕХМЕД ГАРИБ
МЮЗЕЕМ МЕХМЕДОВА ГРОПОВА
МЮЗЕЯМ ХЮСЕИН УЗУНАЛИ
МЮКЕРЕМ МЕМДУ МУТАФ
МЮКЕРЕМ СЕЛИМ МУТАФ
МЮКЕРЕМ ЮМЕР УЗУН
МЮРВЕТ МЕХМЕДОВА ЧОМЛЕКЧИЕВА
НАДЖИ ХЮСЕИН ТОПАЛ
НАДЖИЕ ДАУДОВА ЧИРАКОВА
НАДИМ АЛИ САЛИ
НАЗИМ САЛИ КИРАДЖИ
НАЗИФ РЕМЗИЕВ НАЗИФОВ
НАЗМИЕ ХЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА
НАИМ САЙДАМОВ НАИМОВ
НАСУФ ЛЮТФИ НАСУФ
НЕБИЕ ИБРЯМ БАЙРЯМ
НЕВЗАТ ДАУДОВ МУСТАФОВ
НЕВЗАТ МУСТАФОВ ЯМАКОВ
НЕДЖИБЕ ФЕЙЗИЕВА УЗУНАЛИЕВА
НЕДЖИБИДИН НЕДЖИБОВ АВДЖИАЛИЕВ
НЕДЖМЕДИН КЯЗИМ КЬОСЕИБИШ
НЕДЖМИЕ АХМЕДОВА ДЖИНАЛИ
НЕДЖМИЕ САЛИЕВА АЛИ
НЕДЖМИЕ САХЛИМ КЬОСЕЙБИШ
НЕДКО КЕРЧЕВ ПЕНЧЕВ
НЕДРЕТ АХМЕД ЯЗАДЖИ
НЕДРЕТ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ
НЕДРЕТ НИЯЗИ ДЖИНАЛИ
НЕДЯЛКА ПЕТЕВА МАРИНОВА
НЕЖБИЕ ДАУДОВА ЧИРАКОВА
НЕЖДЕТ ОСМАНОВ ЮМЕРОВ
НЕЖДЕТ САЛИ ДЖИНАЛИ
НЕРИМАН РЕДЖЕБ АХМЕД
НЕРМИДИН НЕДЖИБИДИНОВ НЕДЖИБОВ
НЕФИСЕ ЛЮТФИ ЧАЛЪК
НЕФИСЕ РЕДЖЕБОВА ГРОПОВА
НЕФИСЕ ХЮСЕИН ГРОПА
НИАЗИ ДЖАМАЛОВ ИЛИЯЗОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛА ЙОРДАНОВ БОНЕВ
НИКОЛИНКА ПЕТРОВА МИЛЧЕВА
НИЛГЮН НЕДРЕТ ДЖИНАЛИ
НИЛЮФЕР АЛИ МЕХМЕД
НИХАЛ ЕЮБОВА МЕХМЕДОВА
НИХАТ ИБРЯМОВ КЬОСЕИБИШЕВ
НИХАТ МЕХМЕД ЯМАК
НИЯЗИ ИЛЯЗОВ НИЯЗИЕВ
НИЯЗИ САЛИ ДЖИНАЛИ
НИЯЗИ ЯВЕРОВ АХМЕДОВ
НИЯЗИ ЯКУБ ДЖИНАЛИ
НИЯЗИ ЯКУБ ЯКУБ
НУРДЖИХАН ВАИТОВА МЕХМЕД
НУРДЖИХАН КЯЗИМОВА КЯЗИМОВА
НУРТЕН БЕЙЗАТ ИБРЯМ
НУРТЕН МЕХМЕД МУСТАН
НУРТЕН РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
ОРХАН ШЕФКЕТОВ САЛИЕВ
ОСМАН НЕЖДЕТОВ ЮМЕРОВ
ПЕТКО АТАНАСОВ ПАНЕВ
ПЕТЯ НЕЙКОВА ЙОРДАНОВА
РАБИЕ ШУКРИ МЕХМЕД
РАВИЕ МЕХМЕД ДЖИНАЛИ
РАВИЕ МУСТАФОВА АВДЖИАЛИЕВА
РАЙМЕ АЙДЪНОВА САЛИЕВА
РАЙФЕ НИЯЗИ МЕХМЕД
РАМАДАН САХЛИМ ЯМАК
РАФЕТ КЯЗИМ МЕХМЕД
РАХМИЕ ТАХИРОВА ДАУДОВА
РАХШАН ЕРДАЛОВА МАСАЛДЖИЕВА
РЕДЖЕБ БАХТЕНУР ЗОР
РЕДЖЕБ ИБРЯМОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ ЛЮТФИ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
РЕДЖЕБ САЛИ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ФЕВЗИ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ХАСАНОВ ЧИРАК
РЕЙХАН ХАСАНОВ ЧИРАК
РЕМЗИ РАИМ ЯМАК
РЕМЗИЕ МЕХМЕД ДЕДЕ
РЕМЗИЕ ХАСАН ЮЗЕИР
РЕНИ ЕМИЛИЕВА БОРИСЛАВОВА
РЕСМИЕ РЕДЖЕБ КАРААЛИ
РЕФИЕ ГЮРСЕЛ ХЮСНЮ
РЕФИЕ МЕХМЕД КЬОСЕИБИШ
РЕФИЕ ТАХИРОВА ЯМАКОВА
РОСЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ
РОСИЦА КИРОВА ЯНКОВА
РУЖДИ АДЕМ КЬОСЕИБИШ
РУЖДИ ИБРЯМОВ АЛЯ
РУЖДИ САЛИЕВ ИБРЯМОВ
РУЖДИ ХАСАН КОЧ
РУКИЕ ДАУДОВА ЧИРАКОВА
РЮКИЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
САБРИ АЛИ ДЮКЯНДЖИ
САБРИ ЕРДАЛОВ МАСАЛДЖИЕВ
САБРИЕ АЙДЪНОВА ИБИШЕВА
САДАГЮЛ АЙГЮНОВА ХАСАНОВА
САЛИ ДЖАНФЕРОВ ТЕТЕВ
САЛИ ЗЕЙНУЛОВ ЧАЛЪКОВ
САЛИ ИБРЯМ КУРМЕМИШ
САЛИ ХАСАН КАРМАН
САЛИ ХЮСЕИН КЬОСЕИБИШ
САЛИ ШУКРИ ЯМАКОВ
САЛИМ РАХИМОВ САХЛИМОВ
САЛИХА ХАСАНОВА КЬОСЕЙБИШ
САМЕТ ИЛИЯЗОВ АХМЕДОВ
САМЕТ ТАХИР МУЕВЛУ
САНЕЛ МЮРСЕЛОВА ХЮСЕИНОВА
САНЕР ГЮНАЙ УЗУНАЛИ
САХЛИМ САБРИЕВ АЛИЕВ
СЕБАХАТ БАСРИЕВ САБРИЕВ
СЕБАХАТИН АХМЕД ДАУД
СЕБИЛЕ ДЖЕФЕРОВА МЮМЮНОВА
СЕВГИНАР МУРАДОВА КОДАК
СЕВГЮЛ САБРИЕВА ЮМЕРОВА
СЕВГЮЛ ЮМЕРОВА ФУЧЕДЖИ
СЕВДИЕ МУСТАФА АЛИОСМАН
СЕВИЙЕ ДЖЕНГИЗ САЛИЕВА
СЕВИЛДЖАН ДАУДОВА МОЛЛААЛИ
СЕВИЛДЖАН ИСМАИЛОВА ГРОПА
СЕВИНЧ КАДИР ЯМАК
СЕДАТ МЕХМЕД ГРОПА
СЕЗГИН ХАМДИ РЕСНЕЛИ
СЕЗЕН АМЗА РЕДЖЕБ
СЕЙНУР ИСМАИЛОВА РЕСНЕЛИ
СЕЙФИДИН НЕДЖИБИДИНОВ АВДЖИАЛИЕВ
СЕЛВЕТ РУЖДИЕВА АЛЯ
СЕЛИМЕ АХМЕД КИРАДЖИ
СЕЛМАН РАФЕТОВ ИБИШЕВ
СЕМАХАТ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
СЕНАЙ АДЕМ ЧАЛЪК
СЕРДАР ДЖАНФЕРОВ ТЕТЕВ
СИБЕЛ ДЖЕЙЛЯН ДАУД
СИБЕЛ РЕМЗИ ТОПАЛОВА
СИБЕЛ ФИКРЕТОВА РЕСНЕЛИ
СИДИКА АЛИЕВА АХМЕДОВА
СИДИКА РЕМЗИ МЕХМЕД
СИДИКА СЮЛЕЙМАНОВА КЬОСЕИБИШЕВА
СИНАН СЮЛЕЙМАНОВ ПИСАНЦАЛИЕВ
СИНАН ХЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
СТАНИМИР ЯНКОВ СТОЙКОВ
СТОЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ
СТОЯНКА ДЕЧЕВА КАЗАКОВА
СУНАЙ ИСМЕТ ДЕЛИМУСТАФА
СЪЛАНУР МУСТАФА ТАШДЕМИР
СЮЛБИЕ АЛИЕВА МУРАФОВА
СЮЛБИЕ МЕХМЕД ИСМАИЛ
СЮЛБИЕ МУСТАФА ЯКУБ
СЮЛБИЕ ХАСАНОВА ИМАМОВА
СЮЛЕЙМАН АХМЕД ЧОБАНАМИШ
СЮЛЕЙМАН КЯЗИМ КЬОСЕИБИШ
СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ТАИР ГЮРСЕЛ ИСМАИЛ
ТАЙФУР ХЮСЕИНОВ МУЕВЛУЕВ
ТАНЕР ЮСУФОВ БАЙРЯМОВ
ТАНЯ СТОЯНОВА КРУМОВА
ТАХИР АХМЕД МУРАФ
ТАХИР САМЕТ МУЕВЛУ
ТАХИР ТАХИР МУРАФ
ТАХИР ХЮСЕИНОВ МУЕВЛУ
ТЕКИН МУСТАФА КЕРВАН
ТЕФИК МЕХМЕД МАСАЛДЖИ
ТОЛГА БЮЛЕНТ АЛИ
ТОЛГА КАДИРОВ УЗУНАЛИЕВ
ТУРАН АЛИ КАРААЛИ
ТУРГУТ РАФИЕВ УЗУНАЛИЕВ
ТЮРКЕР АЙХАНОВ САЛИЕВ
ТЮРКЯН АЛИ ЯКУБ
ФАТМЕ АЛИЕВА ГРОПОВА
ФАТМЕ АХМЕД МАСАЛДЖИ
ФАТМЕ АХМЕД ТОПАЛ
ФАТМЕ АХМЕДОВА КАРМАНОВА
ФАТМЕ АХМЕДОВА ЯМАКОВА
ФАТМЕ ДАУД ЗОР
ФАТМЕ ИСМЕТ КЬОСЕЙБИШ
ФАТМЕ ИСМЕТ ТОПАЛ
ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИЕВА ПИСАНЦАЛИЕВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА БАЙРЯМОВА
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ЯМАК
ФАТМЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАНОВА
ФАТМЕ НАСУФОВА БЕКИРОВА
ФАТМЕ ОСМАНОВА КЯЗИМОВА
ФАТМЕ РЕДЖЕБОВА АЛИАЕВА
ФАТМЕ РЕДЖЕБОВА ИЛИЯЗОВА
ФАТМЕ РУЖДИЕВА ИБРЯМОВА
ФАТМЕ ХАСАН ХЮСЕИНОВА
ФАТМЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ДИКБЪИК
ФАТМЕ ХЮСЕИН ЯЗЪДЖИ
ФАТМЕ ЮСРЕФ КУРДОВА
ФЕВЗИ ИСМАИЛОВ ЧАКАЛОВ
ФЕВЗИЕ АЛИ ИМАМ
ФЕЙЗУЛА АХМЕД ЧАЛЪК
ФЕЙЗУЛА ФИКРЕТ СИБРЕЛИ
ФЕЙМЕ ДАИЛ МУЕВЛУ
ФЕЙМЕ ХАЛИЛОВА НАСУФОВА
ФЕРДЕС МЕХМЕД КАРМАН
ФЕРИДЕ АЛИ МУТАФОВА
ФЕРИДЕ САЛИ УЗУНАЛИ
ФЕРИДЕ ХАСАН ДЕДЕ
ФЕРИХАН ШЕФКЪЕВА ЧИРАКОВА
ФЕРХАН АЙДЪН ДЖИНАЛИ
ФИДЕС ШУКРИЕВА КЬОСЕИБИШЕВА
ФИКРЕТ ФЕЙЗУЛА СИБРЕЛИ
ХАВА БЕЙЗАДОВА МУСТАФА
ХАВА КАДИР УЗУН
ХАВА ШУКРИ ХАСАНОВА
ХАЛИЛ ЕРДИНЧ ХАЛИЛ
ХАЛИМЕ АХМЕД ГРОПА
ХАЛИМЕ ИСМАИЛ МАСАЛДЖИ
ХАЛИМЕ МЕХМЕД КЬОСЕИБИШ
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ГРОПОВА
ХАЛИМЕ ОСМАНОВА КОЧ
ХАЛИМЕ ЯХИЯ КЬОСЕИБИШ
ХАМДИ ИБРЯМ МУТАФ
ХАМДИ МУСТАФА МАСАЛДЖИ
ХАМДИ СЕЗГИН РЕСНЕЛИ
ХАРИКА ХЮСЕИНОВА АЛИ
ХАСАН АЛИ ЯЗАДЖИ
ХАСАН АХМЕД КЬОСЕЙБИШ
ХАСАН АХМЕД ТАТА
ХАСАН БАСРИЕВ ХАСАНОВ
ХАСАН БАЯРОВ АХМЕДОВ
ХАСАН КАДИР ДАНАДЖИ
ХАСАН МЕХМЕД ДЖИНАЛИ
ХАСАН МЕХМЕД МАДЖУНДЖИ
ХАСАН МУСТАФА ХАСАН
ХАСАН РАФИЕВ УЗУНАЛИЕВ
ХАСАН РУЖДИ КОЧ
ХАСАН САЛИ КАРМАН
ХАСАН САЛИ КАРМАН
ХАСАН СЮЛМАНОВ ЧАЛЪКОВ
ХАСАН ХАСАН ХЮСЕИН
ХАСАН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
ХАСАН ШАКИР КОЧ
ХАТИДЖЕ МЕХМЕД ИМАМ
ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА КАДИРОВА
ХАТИДЖЕ НАСУФ МУТАФ
ХАТИДЖЕ САЛИ ЗЕКЕРИЕ
ХАТИДЖЕ ТАХИРОВА ХЮСМЕНОВА
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
ХАТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА ЯМАКОВА
ХАТИДЖЕ ЮДЖЕЛОВА ХАСАН
ХАФИЗЕ ИСМАИЛОВА ПАЧЕДЖИ
ХАФИЗЕ ИСМЕТ ЯМАКОВА
ХАФИЗЕ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ХАШИМЕ АХМЕДОВА ГРОПОВА
ХИЛЯЙ ТАХИРОВА МУЕВЛУ
ХРИСТО МИЛЧЕВ ХРИСТОВ
ХЮСЕИН АХМЕДОВ МУРАФОВ
ХЮСЕИН БЕЙТИ ДЕЛИМУСТАФА
ХЮСЕИН ДЖЕВАТ МЕХМЕД
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ГАРИБ
ХЮСЕИН МУСТАФОВ КЬОСЕИБИШЕВ
ХЮСЕИН РАМАДАНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ИБРЯМОВ
ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ЧОМЛЕКЧИЕВ
ХЮСЕИН САЙДАМОВ НАИМОВ
ХЮСЕИН САЛИ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ХАСАНОВ МУРАФОВ
ХЮСЕИН ЯКУБ ЯКУБ
ХЮСНИЕ МЕХМЕД ЯКУБ
ХЮСНИЕ МУСТАФА ЮМЕРОВА
ХЮСНИЕ СЮЛЕЙМАНОВА АЛИ
ХЮСНИЕ ЮДЖЕЛОВА МЕХМЕДОВА
ХЮСНЮ ДЖЕНГИЗОВ САЛИЕВ
ЦОНКА ИВАНОВА ДРАГНЕВА
ЧИДЕМ МУСТАФОВА ИМАМОВА
ШАБАН АХМЕД ГРОПА
ШАБАН АХМЕД УЗУНАЛИ
ШАБАН МАХМУД ГРОПА
ШАБАН САХЛИМОВ САХЛИМОВ
ШАМСИЕ ИСУФОВА МУТИШЕВА
ШАХИН РАМАДАН ЯМАК
ШАХИН СЕРДАР ТЕТЕ
ШАХИН ШАБАН ЯКУБ
ШЕЗАИ ДЖУНЕЙТ ТОПАЛ
ШЕНАЙ ИСМЕТ МУРАФОВА
ШЕНАЙ ЛЮТФИ ДЖИНАЛИ
ШЕНАЙ ЛЯТИФ КЬОСЕИБИШЕВА
ШЕНАЙ СЕЛИМАН УЗУНАЛИ
ШЕНАЙ СЕЛМАНОВА МАХМУДОВА
ШЕНОЛ МЕХМЕДОВ МАХМУДОВ
ШЕНОЛ НАСУФ ГРОПА
ШЕФКЕТ ХЮСЕИН УЗУНАЛИ
ШЕФКЪ МЕХМЕД ЯМАК
ШИРИН ДАУДОВА ЧАЛЪКОВА
ШИРИН ЕТЕМОВА АЛИАЕВА
ШИРИН МЕХМЕД ГРОПА
ШИРИН САЛИМОВА АХМЕДОВА
ШУКРИ РАМАДАНОВ ЯМАКОВ
ШУКРИ ХАСАН БАСРИ
ШУКРИ ХАСАНОВ КАДИРОВ
ШУКРИ ЯВЕРОВ АХМЕДОВ
ЮДЖЕЛ МЕХМЕДОВ ДЖИНАЛИЕВ
ЮКСЕЛ РЕДЖЕБ АЛИ
ЮЛКЯР ЗАФЕР УЗУН
ЮМЕР ХАСАНОВ ЮМЕРОВ
ЮМЮГЮЛ ФАРИЕВА ИСМАИЛОВА
ЮМЮШ ДАУД ЯЗЪДЖИ
ЮСУФ ЮСУФОВ ТОПАЛОВ
ЯКУБ АЛИ ДЖИНАЛИ
ЯКУБ НИЯЗИ ЯКУБ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАР КАЛОЯН
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБДУЛЛА МЕХМЕДОВ АБДУЛЛОВ
АВА МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
АДЕМ КАДИР УЗУН
АДЕМ МАХМУДОВ ИМАМОВ
АДЕМ НАИМ АКИФ
АДИЕ ХЪЛМИЕВА МАДЖУНДЖИ
АЙГЮН РУЖДИЕВ ГРОПОВ
АЙДЖАН ЮМЕР МАСАЛДЖИЕВА
АЙДЪН АЛИ ПАЧЕДЖИ
АЙДЪН АРИФ КУРЛИ
АЙДЪН ИСМАИЛОВ АВДЖИАЛИЕВ
АЙДЪН ИСМЕТ КЬОСЕИБИШ
АЙЛИН АХТЕР ЧИРАК
АЙЛИН ЕРОЛОВА ДЖАМФЕРОВА
АЙНУР АХМЕДОВА МУТИШ
АЙНУР ХАСАН КЬОСЕИБИШ
АЙРИЕ ШАБАНОВА АКИФОВА
АЙСЕЛ САБРИ МУТАФ
АЙСУН РЕФАН ЗЮХТИ
АЙСУН СЕВГИН КЬОСЕИБИШ
АЙТЕН ДАУД ЧИРАК
АЙТЕН МЕХМЕД ПАЧЕДЖИ
АЙТЕН МЕХМЕДОВА ИБИШЕВА
АЙХАН АЙГЮНОВ ГРОПОВ
АЙШЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛ
АЙШЕ АХМЕДОВА САЛИ
АЙШЕ ЗЕКЕРИЕ ТАТА
АЙШЕ ИСМАИЛОВА КЪРЪНДЖИЕВА
АЙШЕ МУСТАФА ЧАВДАР
АЙШЕ ШУКРИЕВА ДЖАМФЕРОВА
АЙШЕ ШУКРИЕВА ЯХЙОВА
АКИФ ЕЖЕВИТОВ ЕЮБОВ
АКСИНИЯ ИВЕЛИНОВА РОСЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛИ АЙДЪН АЛИ
АЛИ АХМЕД ГЪРД
АЛИ АХМЕД МАСАЛДЖИ
АЛИ САЛИ ДЕЛИМУСТАФА
АЛИ ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ
АЛИМЕ МЕХМЕД ЧАЛЪК
АЛТАН НЕДЖАТИЕВ МАДЖУНДЖИЕВ
АЛТАН СУНАЙЕВ МЕХМЕДОВ
АНДРЕАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
АНИТА АНДРЕЕВА ТУПЧИЕВА
АНИФЕ САЛИЕВА СИБРЕЛИЕВА
АНТОАНЕТА ХИНКОВА ИЛИЕВА
АРИФ ХЮСЕИН АРИФ
АРФАН ИБРЯМОВ СИБРЕЛИЕВ
АСИЕ АБДУЛОВА УЗУН
АСИЕ АХМЕД МЕХМЕД
АСИЕ РЕМЗИЕВА САЛИ
АСЯ ДАВИДОВА ИВАНОВА
АТАНАС ГАЛИНОВ ХРИСТОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ
АТИДЖЕ МЕХМЕДОВА СИБРЕЛИЕВА
АТЧЕ МЕХМЕДОВА ГАРИБОВА
АТЧЕ ШУКРИ ДЕЛИМУСТАФА
АФИЗЕ АЛИЕВА ДЕЛИМУСТАФА
АХМЕД АЛИ ГЪРД
АХМЕД АХМЕД МАСАЛДЖИ
АХМЕД АХМЕДОВ КУЛОВ
АХМЕД АХМЕДОВ НОВМАНОВ
АХМЕД АШИМОВ ЯХЙОВ
АХМЕД БАСРИ АХМЕД
АХМЕД ГЮРСЕЛОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ДАУД ТОПАЛ
АХМЕД ИБРЯМ ДЖИНАЛИ
АХМЕД ИСМАИЛ САЛИ
АХМЕД ЙОЗДЖАН СЮЛЕЙМАН
АХМЕД МЕХМЕД СЕЛИМ
АХМЕД МУСТАФА АЛИ
АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
АХМЕД САЛИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД ХАСАН ЧАВДАР
АХТЕР ШУКРИ ЧИРАК
БАЙСЕ ШУКРИ КЕРВАН
БАСРИ ИСМАИЛ КАРАСАЛИ
БАСРИ ФЕЙЗУЛА СИБРЕЛИ
БАХРИЕ ШАБАНОВА МАДЖУНДЖИЕВА
БАХТИЯР ТАХИРОВ АХМЕДОВ
БАЯР НИЯЗИЕВ ЯЗАДЖИЕВ
БЕАР МЕХМЕДОВ ЧИРАКОВ
БЕДРИЕ РУЖДИЕВА КЪРЪНДЖИЕВА
БЕЙЗАТ МЕХМЕДОВ РАМАДАНОВ
БЕРК БЕДРИЕВ БЕКИРОВ
БЕРК БЕРКАНТ ЗИЯ
БЕРКАНТ ЗИЯ ОСМАН
БЕХТИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ДАВУДОВА
БИЛГЕН АХМЕД МУСТАФА
БИНКО ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ
БИРДЖАН ОСМАН СЮЛЕЙМАН
БИРСЕН РЕМЗИЕВА ЗОРОВА
БОЯН СТИЛЯНОВ БОГДАНОВ
БУРДЖУ МЕХМЕДОВА СЮЛЕЙМАН
БУРДЖУ ТАНДЖУ ИСМАИЛ
БЮЛЕНТ ЗИЯ ДИКБЪИК
ВАЛЕНТИНА ДИАНОВА ТРИФОНОВА
ВАСИЛ ДРУМЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ВАХИДЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИМИР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
ВЕЛИСЛАВА ГАНЕВА ГАНЕВА
ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА КУШЧЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МИНКОВА
ВЕЛИЧКА ЙОВЧЕВА МИНКОВА
ВЕНЕТА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА НЕПОЧАТИХ-СТОЯНОВА
ВЕСЕЛЕ САЛИ ЯЗЪДЖЪ
ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВЕСИЛЕ АХМЕДОВА МУТАФОВА
ВЕСИЛЕ ИСМАИЛОВА МУТАФ
ВЕСИЛЕ НАСУФ ЧАВДАР
ВЕСКА СТОЯНОВА ХИНЧЕВА
ВИЖДАН АЙРИЕВА АРИФ
ВИЛДАН АХМЕДОВА КЕРВАНОВА
ВИЛДАН ЗАИТОВА ВЕЛИЕВА
ВИЛДАН ИСМАИЛ ЯЗЪДЖИ
ВИЛДАН ИСМЕТ ЯЗЪДЖЪ
ВЛАДИМИР МИНКОВ МАРИНОВ
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ
ВЛАДИМИРА РУСАНОВА ХРИСТОВА
ГАЛИН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
ГАЛИНА МИНКОВА КОСТОВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ГАНА ГАНЕВА ЯКИМОВА
ГАНИМЕ ЕБАЗЕР АЛИОСМАН
ГАНИМЕ МЕХМЕДОВА КЬОСЕИБИШЕВА
ГАНИМЕ ЯКУБОВА КЕРИМОВА
ГАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ГЕНЧО КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕЗИЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТРИФОНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ РАДЕВ
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ГИЗЕМ АЛТАНОВА МАДЖУНДЖИЕВА
ГИНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА КЪСОВА
ГИНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
ГИНКА ДРАГАНОВА КАМЕНОВА
ГИНКА ДРАГНЕВА МИНЧЕВА
ГИНКА НЕДКОВА БАЙГЪНОВА
ГИНКА СТОЯНОВА РАДЕВА
ГИНКА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА
ГИНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ГЛОРИЯ ТИХОМИРОВА ХИНКОВА
ГЮЛБЕН МЕХМЕДОВА ГЪРД
ГЮЛБИЕ КУДРЕТОВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛВЕР ДАУДОВА ИБРЯМ
ГЮЛЗАДЕ АЛИ ХАСАН
ГЮЛЛЮ СЮЛЕЙМАН ИБРЯМ
ГЮЛСЮН ЗАФЕР МУСТАФОВА
ГЮЛСЮН ХАСАН ШАБАН
ГЮЛТЕН АРИФОВА БЕКИРОВА
ГЮЛТЕН СЕЛИМОВА САБРИЕВА
ГЮЛТЕН ЯВЕР АРИФ
ГЮЛФИЕ АШИМ НОВМАН
ГЮЛХАН ЯХИЯ МАДЖУНДЖИ
ГЮЛЮМСЕР МУСТАФОВА ЮНУЗОВА
ГЮЛЯЙ РУЖДИ МАДЖУНДЖИ
ГЮНАЙ АЛИ ШАБАН
ГЮНАЙ ИЛХАН РАСИМ
ГЮНАЙ САЛИ ЗОР
ГЮРСЕЛ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ГЮРХАН АХМЕД МЕХМЕД
ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА МИХАЙЛОВА
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА КОЛЕВА
ДАНИЕЛА ПАВЛИНОВА ПАНОВА
ДАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ДАРИНА ЛЕОНИДОВНА ХИНКОВА
ДАУД АХМЕД ДАУД
ДАЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ДЕНИЗ ЕРОЛ УЗУН
ДЕНИС ЛЮТФИЕВ САЛИМОВ
ДЕНИЦА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА
ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
ДЕНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ДЕНКА АТАНАСОВА МИНЧЕВА
ДЕНКА ДИМОВА КУРТЕВА
ДЕНКА ТИЦОВА ТРИФОНОВА
ДЕСИСЛАВА МИНКОВА ДРАГОЙЧЕВА
ДЕСИСЛАВА СВЕТЛИНОВА ДЕЧЕВА
ДЕТЕЛИНА ГИНЕВА БОЙЧЕВА
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ДЕЧКО ЦОНЕВ ПЕТКОВ
ДЕЯН ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ДЖЕВАТ ТАСИМОВ ЕБАЗЕРОВ
ДЖЕЙЛЯ ХАСАНОВА ШЮКРИЕВА
ДЖЕСУР АСАНОВ ЗОРОВ
ДЖЮВЕРИЕ АДЕМ ГРОПОВА
ДИЛЕК ДЖЕВАТОВА ЧОЛАК
ДИЛЯНА МИРЧЕВА ИЛИЯНОВА
ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМКА ГАНЕВА КОСТАДИНОВА
ДИМО МАРИНОВ СТЕФАНОВ
ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
ДОНИКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ДОСЕН РАДЕВ РАДЕВ
ДРАГОЙЧО ЙОРДАНОВ ДРАГОЙЧЕВ
ДРУМА ЛАЗАРОВА МИНОВА
ДУРХАН СЮЛЕЙМАН ЧАЛЪК
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ГАНЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПОПОВ
ЕДЖЕВИТ АЛИ САЛИ
ЕДЖЕВИТ БАСРИЕВ ХАСАНОВ
ЕДЖЕВИТ ХЮСЕИНОВ ИБРЯМОВ
ЕЖЕВИТ АКИФОВ ЕЮБОВ
ЕЛЕНА МАНОЛОВА КИВШАНОВА
ЕЛЕНА МАРИНОВА КОМИТОВА
ЕЛИС ИБРЯМ ИСМАИЛОВА
ЕЛИС НУРМЕТИН ЗОРОВА
ЕМБИЕ ХАСАНОВА ЯХЙОВА
ЕМЕЛ ОЗАНОВА ПАЧЕДЖИЕВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА
ЕМИНЕ АХМЕД ИБРЯМОВА
ЕМИНЕ АХМЕД ТОПАЛ
ЕМИНЕ АХМЕД ХАСАН
ЕМИНЕ ЗЕКЕРИЕ ПАЧЕДЖИЕВА
ЕМИНЕ МЕХМЕД ФУЧЕДЖИ
ЕМИНЕ НАДЖИ АЛИ
ЕМИНЕ ОСМАН СИБРЕЛИ
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА АХМЕД
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА БЕКИРОВА
ЕМИНЕ ШУКРИЕВА ИМАМОВА
ЕМИШ ИБРЯМОВА ЧИРАКОВА
ЕРАЙ ЕРДУХАНОВ ИБРЯМОВ
ЕРДЖАН АЛИ САЛИ
ЕРДЖАН ИСТИГБАЛОВ БЕЙТУЛОВ
ЕРКИН МЕТИНОВ САЛИЕВ
ЕРОЛ АХМЕД ДАУД
ЕРОЛ САБРИ МАДЖУНДЖИ
ЕСМА ИБРЯМ СИБРЕЛИ
ЖУЛИДЕ АЛЕКСИЕВА МИХАЙЛОВА
ЗАКИР МАХМУД ИМАМ
ЗЕЛИХА АХМЕД ЗАЙКО
ЗЕЛИХА РУЖДИЕВА КЬОСЕИБИШЕВА
ЗЕХРА РАМИН ЯХЙОВА
ЗИЯ МЕХМЕД ДИКБЪИК
ЗИЯ МЕХМЕДОВ ТАТОВ
ЗЛАТИНА ГАНЕВА ГАНЕВА
ЗЮЛЕЙХАН РЕМЗИ МУРАД
ИБРЯМ ЕРДУХАН ИБРЯМ
ИБРЯМ ХЮСЕИН ЧИРАК
ИБРЯМ ЮСНЮ ФЕЙЗУ
ИВАЙЛА МИРОСЛАВОВА НЕДЕЛЧЕВА
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ТОНЕВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПОПОВ
ИВАН КАМЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
ИВАНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА
ИВЕЛИНА ИВАНОВА КАРАГАНЕВА
ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КОСТОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН МИРЧЕВ КОСТАДИНОВ
ИЛМАЗ ШАБАН САХЛИМ
ИЛМАН ДУРХАН ЧАЛЪК
ИЛТАН ИХСАНОВ ЮСЕИНОВ
ИЛХАН БАСРИ ИМАМ
ИЛХАН РАСИМ ХАСАН
ИНДЖИ ИСМАИЛОВА АЛИ
ИННА ДЕЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ИПЕК АЙДЪН КЬОСЕИБИШ
ИРЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ИСКРА БОНЕВА МИРЧЕВА
ИСМАИЛ ИЛМАЗ САХЛИМ
ИСМАИЛ МУСТАФА АВДЖИАЛИ
ИСМАИЛ МУСТАФА МУТАФ
ИСМАИЛ САЛИ ДЕЛИМУСТАФА
ИСМЕТ АЙДЪН КЬОСЕИБИШ
ИСМЕТ ЗЮЛКЯР ЯЗЪДЖЪ
ИСМЕТ КЯМИЛ ДЕЛИМУСТАФА
ИСМЕТ МЕХМЕД КУРЛИ
ИСТИГБАЛ БЕЙТУЛОВ КЕРИМОВ
ЙЕЛИС АЛИ ЯВЕРОВА
ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЙОВКА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ЙОЗЛЕМ ЛЕВЕНТ НЕДЖАТИ ДЖЕВДЕТ
ЙОЗЛЕМ ЮНАЛ ДЖАФЕР
ЙОРДАН МИЛКОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН РУСАНОВ ДРАГОЙЧЕВ
ЙЪЛМАЗ ЛЮТФИ ДЖИНАЛИ
КАДРИЕ АХМЕД ЧИРАКОВА
КАДРИЕ ФЕИМ СЕЛИМ
КАДРИЕ ФИДЖЕРИ АЛИ
КАЛОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
КАМЕН ИВАНОВ ГАНЕВ
КАРОЛИНА ЙОРДАНОВА ДРАГОЙЧЕВА
КАТЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА
КЕЗБАН РИЗАЕВА САЛИЕВА
КЕНАН КЯМИЛОВ ЯХЙОВ
КОЛЮ ИВАНОВ ДРУМЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КРУМОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ПОПОВ
КРАСИМИРКА БОЖКОВА БОБЕВА
КРЕМЕНА СИМЕОНОВА ПЕНЕВА
КРИСТИАНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
КРИСТИАНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА
КУНА ИВАНОВА ДРУМЕВА
КЪЙМЕТ АХТЕР АРИФ
КЯЗИМ АХМЕД МАСАЛДЖИ
КЯЗИМ МУСТАФОВ ЧИРАКОВ
КЯМИЛ АРШИМОВ ЯХЙОВ
КЯМИЛ ИСМЕТ ДЕЛИМУСТАФА
КЯШИФ МЕХМЕДОВ МАХМУДОВ
ЛАЗАР ПЕЦЕВ СТОЯНОВ
ЛАЗАР СТАНЕВ ЛАЗАРОВ
ЛЕВЕНТ МАХМУД НОВМАН
ЛЕВЕНТ НЕДЖАТИ ИМАМ
ЛЕЙМАН ФЕЙЗУЛА ЧАЛЪК
ЛЮТФИ АХМЕД ДЖИНАЛИ
МАНОЛ ХРИСТОВ КИВШАНОВ
МАРИЙКА КОЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
МАРИН ДЕЧЕВ МАРИНОВ
МАРИН ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ
МАРИНА КОНСТАНТИНОВА КЪСОВА
МАРИНЕЛА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ДИМОВ МАРИНОВ
МАХМУД АХМЕД НОВМАН
МЕДЖБУРЕ АЛИЕВА ЧАКАЛОВА
МЕДЖБУРЕ МУРАД УЗУН
МЕДИНЕ ХЮСЕИНОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
МЕЛЕК ЛЯТИФ КАРАМУСТАФА
МЕЛИХА МУХАРЕМ ИМАМ
МЕЛЯТ ИБРЯМОВА САЛИЕВА
МЕРАЛ МЕТИНОВА АЛИ
МЕРГЮЛ БАСРИ ДЖИНАЛИ
МЕРГЮЛ ИБРЯМОВА САЛИЕВА
МЕРГЮЛ РЕМЗИ ЧАВУШ
МЕРДЖАН ХЮСМЕН МЕХМЕД
МЕРЛИН АЙГЮНОВА ГРОПОВА
МЕРЛИН САЛИЕВА БЕЙТУЛОВА
МЕТИН АХМЕД ДАУД
МЕТИН САЛИЕВ ИМАМОВ
МЕХМЕД АБДУЛОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД МУСТАФА ПАЗВАНТ
МЕХМЕД МЮМЮНОВ МАДЖУНДЖИЕВ
МЕХМЕД НЕДЖАТОВ ИСМАИЛОВ
МЕХМЕД ОРХАНОВ ЧИРАКОВ
МЕХМЕД РАМАДАНОВ ХЮСЕИНОВ
МЕХМЕД ХАСАН СЕЛИМ
МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХРИБАН КЯШИФОВА МЕХМЕДОВА-АВДЖИАЛИЕВА
МИКЕРЕМ ХЮСЕИНОВА СИБРЕЛИЕВА
МИЛЕНА БОНЕВА КЪСОВА
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
МИЛЕНА ПЕТКОВА МИТЕВА
МИЛКА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
МИЛКА ПЕНЕВА ТОДОРОВА
МИЛКО ГАНЕВ ПЕТРОВ
МИЛКО ПЕТРОВ ПЕНЕВ
МИНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
МИНКО ЙОРДАНОВ МИНКОВ
МИНКО СТОИЛОВ МИНКОВ
МИРОСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
МИРЧО ИЛИЯНОВ МИРЧЕВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
МОМЧИЛ ГАНЕВ КОМИТОВ
МУЗАФЕР АРИФ КАРАСАЛИ
МУКАДИС САЛИ МАДЖУНДЖИ
МУСА СУНАЕВ МАСАЛДЖИЕВ
МУСТАФА АЛИ ШАБАН
МУСТАФА АХМЕДОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ИБРЯМ ЧАВДАР
МУСТАФА ИСМАИЛ МУТАФ
МУСТАФА КЯЗИМОВ ЧИРАКОВ
МУСТАФА ФЕИМОВ МУСТАФОВ
МЮБЕДЖЕЛ АХМЕДОВА ЧАЛЪКОВА
МЮЗЕЕМ САХЛИМ МАСАЛДЖИ
МЮКЕРЕМ АЛИЕВА МУТИШЕВА
МЮКЕРЕМ ШАКИР ДЖАНФЕР
МЮМЮН МЕХМЕДОВ МАДЖУНДЖИЕВ
МЮРВЕТ РАМАДАНОВА МАДЖУНДЖИЕВА
МЮТЕРМЕ САЛИ ИМАМ
МЮХТЕБЕР АХМЕДОВА ЕБАЗЕРОВА
НАДЕЖДА ЛАЗАРОВА СТАНЕВА
НАДЖИЕ ХЮСЕИНОВА НОВМАНОВА
НАЗЪМ САЛИ МАДЖУНДЖИ
НАЙДЕ НАСУФ ИМАМ
НАЙДЕН ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
НАЙДЕН ХИНКОВ КЪСОВ
НАЙДЕН ХРИСТОВ МОЛЛОВ
НАЙЛИН НАДЖИ МАДЖУНДЖИ
НАЛЯН НЕВЗАТ ИДАЕТ
НЕБИЕ САЛИ ГЪРД
НЕВРИЕ НЕЖДЕТ КУРМЕМИШ
НЕВРИЕ ХАСАНОВА ЧАКАЛОВА
НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
НЕДЖАТИ АРИФОВ ЧОБАНОВ
НЕДЖАТИ ХАСАНОВ МАДЖУНДЖИЕВ
НЕДЖЛЯ РЕМЗИЕВА ИМАМ
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ КЪСОВ
НЕЗАЕТ АХМЕД МАСАЛДЖИ
НЕЛИ ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
НЕЛИ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
НЕРИМАН НИЯЗИ ИМАМ
НЕСИН РЕМЗИ ДЖАФЕР
НЕСРИН ДАВУД МУЕВЛУ
НЕФИСЕ АЙДЪН АШИМОВА
НЕШЕ ЗИЯ АХМЕД
НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ КОЛЕВ
НИКОЛИНКА ВЕЛИКОВА КОЛЕВА
НИКОЛИНКА РУСЕВА МИНКОВА
НИКОЛИНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
НИНА АНТОНОВА МАНОЛОВА
НИХАТ МАХМУДОВ ЧИРАКОВ
НИЯЗИ БАЯРОВ ЯЗАДЖИЕВ
НУРДЖИХАН ШЕФКЕТОВА ЕЮБОВА
НУРИ АХМЕДОВ КЕРВАНОВ
НУРТЕН МЕХМЕДОВА ЧИРАКОВА
ОЗАН АЛИЕВ ПАЧЕДЖИЕВ
ОКТАЙ БАСРИЕВ ФЕЙЗУЛЛОВ
ОКТАЙ РЕМЗИ ДЖАФЕР
ОРХАН АХМЕДОВ САЛИЕВ
ОРХАН БЕАРОВ ЧИРАКОВ
ОРХАН ТЕФИК СИБРЕЛИ
ОСМАН СЮЛЕЙМАН АХМЕД
ПАВЛИНА ВЕЛИКОВА ИЛИЕВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА КИВШАНОВА
ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
ПАВЛИНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ПАВЛИНКА КОЛЕВА ДРАГОЙЧЕВА
ПАКИЗЕ АХМЕДОВА ДЖАМФЕРОВА
ПАКИЗЕ НИЯЗИ ЧИРАКОВА
ПЕЙЧО ДОНЕВ ПЕЙЧЕВ
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДРАГОЙЧЕВА
ПЕНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА СПИРИДОНОВА
ПЕНКО БИНКОВ ПЕНЕВ
ПЕНЧО ПЕНЕВ МАРИНОВ
ПЕНЧО ПЕТРОВ ПЕНЕВ
ПЕНЬО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА
ПЕТРАНКА ТОДОРОВА МИНКОВА
ПЕТЪР ГАНЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЮ ХРИСТОВ БОБЕВ
ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ФРАТЕВА
ПЕТЯ ГЕЦОВА КРУМОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ
ПЛАМЕНА ВЛАДИМИРОВА ПЕНЕВА
ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
ПЛАМЕНА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА
ПОЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
РАБИЕ МУХАРЕМ ШАБАН
РАДОМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
РАДОСТИНА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
РАМАДАН ХЮСЕИН МАДЖУНДЖИ
РАФИ ХАСАНОВ ФУЧЕДЖИЕВ
РЕВАСИЕ ХАСАН ШАБАН
РЕДЖЕБ БАСРИ ГЪРД
РЕМЗИ АЛИ ДЖАФЕР
РЕМЗИ ДЖЕФЕРОВ МЮМЮНОВ
РЕМЗИ МУРАД ТАХИР
РЕМЗИ МУСТАФОВ ЗОРОВ
РЕМЗИЕ АЛИ АКИФ
РЕМЗИЕ АХМЕДОВА САЛИ
РЕМЗИЕ ЗЕЙНУЛОВА БЕКИРОВА
РЕНАЙ МЕХМЕДОВА АКИФ
РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА
РЕФИЕ АХМЕД АВДЖИАЛИ
РЕФИЕ ИБРЯМОВА ФУЧЕДЖИЕВА
РЕФИЕ МЕХМЕД МАДЖУНДЖИ
РЕФИЕ РАМАДАН ПАЧЕДЖИ
РЕХАН ДАУД АЛИ
РИДВАН ШУКРИЕВ ДАУДОВ
РОСЕН ТОДОРОВ МИНКОВ
РОСИНА ЙОРДАНОВА ДРАГОЙЧЕВА
РОСИЦА ДЕНЧЕВА КЕРЧЕВА
РОСИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
РОСИЦА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА
РОСИЦА ТРИФОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
РУЖДИ АЛИ МАДЖУНДЖИ
РУЗИЕ АХМЕД ПОМАК
РУСАН КОЛЕВ ДРАГОЙЧЕВ
РУСКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА
РУСКА ПЕТРОВА РАЧЕВА
РУСЛАН ЙОРДАНОВ ДРАГОЙЧЕВ
РЮКИЕ САЛИ ЧИРАК
СААМИ СЕЛИМАНОВ ИБИШЕВ
САБРИ ЕРОЛ МАДЖУНДЖИ
САБРИ РЕДЖЕБОВ ГЪРДОВ
САБРИ ФЕЙЗУЛА СИБРЕЛИ
САЛИ АКИФОВ ЕИБОВ
САЛИ АХМЕДОВ САЛИЕВ
САЛИ БЕДРИЕВ БЕКИРОВ
САЛИ НАЗЪМ МАДЖУНДЖИ
САЛИ НУРУЛА МУТИШ
САЛИ РЕМЗИ ПЮСКЮЛЛЮ
САЛИ САБРИЕВ ИБИШЕВ
САЛИ САЛИ ДЕЛИМУСТАФА
САЛИ ХЮСЕИН ЗОР
САЛИХА АХМЕДОВА МАСАЛДЖИЕВА
САЛИХА ХЮСЕИН ТАХИР
САМЕТ БЕЙЗАТОВ СИБРЕЛИЕВ
САНИЕ САЛИЕВА ЕЮБОВА
САФИЕ АЛИ ДЕЛИМУСТАФА
САХЛИМ ХЮСЕИНОВ ПЪЙДЕДЕ
СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТАНЕВА
СВЕТЛИН ДЕЧЕВ ХИНКОВ
СВЕТЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ГАНЕВА
СВИЛЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
СВИЛЕНА МОМЧИЛОВА КОМИТОВА
СЕВГИ САЛИЕВА МУСТАФОВА
СЕВГЮЛ БАСРИ ГЪРД
СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА КЪСОВА
СЕВДИЕ МЕХМЕД ДЖАФЕР
СЕВИНЧ СЕЛИМОВА МАДЖУНДЖИЕВА
СЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА ЗОРОВА
СЕЗГИН ИБРЯМОВ КЬОСЕИБИШЕВ
СЕЙНУР САБРИЕВА ГЪРДОВА
СЕЛЕН САЛИ МУТИШ
СЕЛИМ АХМЕД ДЖАМФЕР
СЕЛИМЕ МЪСТЪНОВА ЗОРОВА
СЕЛМАН СААМИЕВ ИБИШЕВ
СЕЛМАН СЮЛЕЙМАНОВ КЪРЪНДЖИЕВ
СЕМРА РАХИМОВА САХЛИМОВА
СЕРВЕТ САЛИЕВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
СЕРДАР МЕХМЕД ПАЗВАНТ
СИБЕЛ БИРДЖАН БЕКИРОВА
СИБЕЛ ЗАКИР ИМАМ
СИБЕЛ ИЗЗЕТ МАСАЛДЖИЕВА
СИБЕЛ ИСАЕВА КЕРВАНОВА
СИБЕЛ САБРИ СИБРЕЛИ
СИЙКА ГАНЕВА ТЕРЗИЕВА
СИЛВИЯ ДОНЧЕВА МАРИНОВА
СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
СИМОНА МИЛКОВА ПЕТРОВА
СИНАН СЮЛЕЙМАН КЕРВАН
СЛАВЕНА НАЙДЕНОВА МОЛЛОВА
СЛАВКА ДЕЧЕВА ХРИСТОВА
СНЕЖА МИНКОВА СТОИЛОВА
СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ СТОЕВ
СТЕФАН ЛАЗАРОВ ПЕЦЕВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ БОЯНОВ
СТЕФАНКА ПЕЙЧЕВА ИВАНОВА
СТИЛЯН БИНКОВ ПЕНЕВ
СТОИЛ ИВАНОВ СТРАХИЛОВ
СТОИЛКА ХИНЧЕВА ИВАНОВА
СТОЯН БОГОМИЛОВ РАЧЕВ
СТОЯНКА ВЪЛЕВА СТОЯНОВА
СТОЯНКА ДЕЧЕВА КРИВНАЛИЕВА
СТОЯНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
СУНАЙ АЛИЕВ МАСАЛДЖИЕВ
СУНАЙ МЕХМЕДОВ САБРИЕВ
СУНАЙ СЕЗГИНОВ КЬОСЕИБИШЕВ
СЪТКИЕ АДЕМ ФУЧЕДЖИЕВА
СЮЛЕЙМАН АХМЕД КЕРВАН
СЮЛЕЙМАН ЕРДЖАНОВ ЧАЛЪКОВ
СЮЛЕЙМАН ЗИЯЕВ МАСАЛДЖИЕВ
СЮЛЕЙМАН СЕЛМАНОВ КЪРЪНДЖИЕВ
СЮХЕЙЛЯ РУЖДИ ТАШЧЪ
ТАНДЖУ БАСРИ ИСМАИЛ
ТАНЕР БАЯРОВ ЯЗАДЖИЕВ
ТАНСУ ГЮРСЕЛ КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ТЕВИДЕ СЮЛЕЙМАНОВА МАСАЛДЖИЕВА
ТЕОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ТЕФИК ФЕИМ СИБРИЛИ
ТИНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ТИХОМИР ХИНКОВ КЪСОВ
ТОДОР ДЕЧКОВ СПИРИДОНОВ
ТОДОР ПЕЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ
ТОДОР РОСЕНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ХРИСТОВ КИВШАНОВ
ТОДОРА КОСТАДИНОВА АРСОВА
ТОНИ ЙОРДАНОВ ТОНЕВ
ТУНАЙ ИЛХАН РАСИМ
ТУНДЖАЙ ГЮНАЕВ ЗОРОВ
ТУРГАЙ ЗИЯ ТАТА
УМУТ СЮЛЕЙМАНОВ МАСАЛДЖИЕВ
ФАТМЕ АЗИЗОВА НОВМАНОВА
ФАТМЕ АКИФ СИБРЕЛИ
ФАТМЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА
ФАТМЕ АХМЕД КУРЛИ
ФАТМЕ АХМЕДОВА ПАВЛОВА
ФАТМЕ ГЮНАЕВА ЗОРОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
ФАТМЕ ЛЮТФИ АХМЕД
ФАТМЕ НЕДЖАТИ ЕБАЗЕР
ФАТМЕ НЕДЖАТИЕВА МАСАЛДЖИЕВА
ФАТМЕ РЕХАН АЛИ
ФАТМЕ САЛИЕВА СИБРИЛИЕВА
ФАТМЕ СЕВИНЧЕВА САЛИЕВА
ФАТМЕ СЕЛИМОВА ДИКБЪИК
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА ПЪЙДЕДЕЕВА
ФЕИМ ТЕФИК СИБРЕЛИ
ФЕЙМЕ САЛИЕВА ЗОРОВА
ФЕЙМЕ САХЛИМ РАСИМ
ФЕКЕРИЕ АХМЕДОВА МАХМУДОВА
ФИКРЕТ МЕХМЕДАЛИ КЬОСЕИБИШ
ФИКРИЕ САБРИЕВА ГЪРДОВА
ФИЛИЗ АЙДЪНОВА АВДЖИАЛИЕВА
ФИЛМИЕ СЮЛЕЙМАН ДЕЛИМУСТАФА
ФУЛДЕН АХМЕД МУСТАФА
ХАВА МАХРЯМ ГЪРД
ХАВА ЯВЕРОВА АХМЕДОВА
ХАЛИМЕ АЛИ ФЕЙЗУ
ХАЛИМЕ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА
ХАРИ МИРОСЛАВОВ НЕДЕЛЧЕВ
ХАСАН АХМЕДОВ НОВМАНОВ
ХАСАН МЕХМЕД СЕЛИМ
ХАСАН МУСТАФА БЕКИР
ХАСАН ХЪЛМИ АКИФ
ХАТИДЖЕ АЙДЪНОВА СИБРЕЛИЕВА
ХАТИДЖЕ АХМЕД МАСАЛДЖИ
ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА СИБРЕЛИЕВА
ХАТИДЖЕ ИБРЯМ ЧИРАК
ХАТИДЖЕ ИБРЯМОВА ЯЗАДЖИЕВА
ХАТИДЖЕ КЯШИФОВА ЧОБАНОВА
ХАТИДЖЕ ЯХЙОВА ФЕЙЗУЛЛОВА
ХАШИМ ЯХИЕВ АШИМОВ
ХИНКО НАЙДЕНОВ КЪСОВ
ХИНКО ТИХОМИРОВ ХИНКОВ
ХОШГЮН ЯХЙОВА ЯЗАДЖИЕВА
ХРИСТИНА КОСЕВА МОЛЛОВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ХЪЛМИ МЕХМЕД ТАТА
ХЪЛМИ ХАСАНОВ АКИФОВ
ХЮЛЕЯ КУДРЕТ ПЮСКЮЛЮ
ХЮСЕИН АЙДЪН ПИСАНЦАЛЪ
ХЮСЕИН АЛИЕВ МУСТАФОВ
ХЮСЕИН АРИФ ИБРЯМ
ХЮСЕИН АРИФ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН АХМЕД ПЮСКЮЛЮ
ХЮСЕИН АХМЕДОВ НОВМАНОВ
ХЮСЕИН ЕРДЖАНОВ ЧАЛЪКОВ
ХЮСЕИН РАМАДАН МАДЖУНДЖИ
ХЮСНИЕ ИБРЯМ ЧИРАК
ХЮСНИЕ МЕХМЕД КУРЛИ
ХЮСНИЕ МЕХМЕД ЧИРАК
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЯТКОВ
ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦОНИ ДЕЧКОВ ПЕТКОВ
ЦОНКА ДОБРЕВА МИЛАНОВА
ЦОНКА КИРИЛОВА ПОПОВА
ЦОНЬО ДИМИТРОВ МИТЕВ
ШАБАН МУСТАФА ИМАМ
ШАБАН НИАЗИЕВ ЯЗАДЖИЕВ
ШАБАН СЮЛЕЙМАН КУРМЕМИШ
ШАБАН ХЮСНЮ ШАБАН
ШАЙСИНЕ ИСУФ ЧАВДАР
ШАМСИ ЗЮЛКЯРОВ МУРАФОВ
ШЕНАЙ ДАУДОВА МАДЖУНДЖИЕВА
ШЕНАЙ НЕДЖАТИЕВА ЧОБАНОВА
ШЕНГЮЛ БАСРИ ИСУФ
ШЕФИКА СЕЛМАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
ШИРИН ЕМИН ДЖИНАЛИ
ШУКРИ САХЛИМ ФЪЧЕДЖИ
ШУКРИЕ МЕХМЕДОВА ИБИШЕВА
ЮКСЕЛ ГЮРСЕЛ ЗОРОВ
ЮЛИЯН ЮЛИЯНОВ ГЕНОВ
ЮЛКЕР ЮЛКИНОВА ПИСАНЦАЛЪ
ЮЛФЕТ ИБРЯМОВА МУСТАФОВА
ЮМГЮЛ РЕФАН ЯХЯ
ЮМЕР ЗЮХТЮ АЛИОСМАН
ЮМЕР МЕХМЕДОВ КАМБУРОВ
ЮМИТ ФАТМЕ ЛЮТФИ
ЮСУФ ОЗАН ПАЧАДЖИ
ЯВЕР ШЮКРИЕВ ЯВЕРОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.