Обявление № 001 от 28.09.2023 г.

ОБЩИНА  ЦАР КАЛОЯН   
Обявление № 001 от 28.09.2023 г.
на постъпилите заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 08.09.2023 г.
в обявените избирателни списъци за общински съветници и кметове
на 29.10.2023 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 09.09.2023

ФАТМЕ ХАЛИЛОВА МУРАФОВА

006

-

2.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 10.09.2023 г.

ДАУД МУСТАФОВ КЕРВАНОВ

008

-

3.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 10.08.2023 г.

ЮМГЮЛСЮН АХМЕДОВА ЧЕРКЕЗ

002

-

4.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 23.09.2023 г.

СЮЛЕЙМАН АХМЕД ЧОБАНАМИШ

008

-

5.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 15.03.2023 г.

ЮНАЛ ХАТИПОГЛУ

02

-

6.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 26.09.2023 г.

АНИФЕ КАДИРОВА ИСПИРОВА

003

-

7.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 08.09.2023 г.

МАРИЯ КЕРЧЕВА ДОБРЕВА

004

-

8.

№1397/04.09.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

извън

Община Цар Калоян

009

9.

№1398/04.09.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ

извън

Община Цар Калоян

009

10.

№1502/27.09.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ОСМАН АХМЕДОВ ОСМАНОВ

извън

Община Цар Калоян

007

 

№1503/27.09.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ХАЛИМЕ ОСМАНОВА ОСМАНОВА

извън

Община Цар Калоян

007

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.