Обявление № 002 от 04.10.2023 г.

ОБЩИНА  ЦАР КАЛОЯН   
Обявление № 002 от 04.10.2023 г.
на постъпилите заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 08.09.2023 г.
в обявените избирателни списъци за общински съветници и кметове
на 29.10.2023 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№1545/29.09.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КАТБЕР САБРИЕВА РЕМЗИЕВА

извън

Община Цар Калоян

004

2.

№1549/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ЯВАШЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

3.

№1550/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НЕДЕЛЯ ПЕНЧЕВА ЯВАШЕВА

извън

Община Цар Калоян

004

4.

№1552/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КИРИЛ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

5.

№1553/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТЕФАН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ

извън

Община Цар Калоян

004

6.

№1554/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

извън

Община Цар Калоян

004

7.

№1555/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ТОДОР ДИМИТРОВ КАЗАКОВ

извън

Община Цар Калоян

004

8.

№1556/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА КАЗАКОВА

извън

Община Цар Калоян

004

9.

№1557/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ НЕНКОВ

извън

Община Цар Калоян

004

10.

№1558/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДИМИТРА ВЕЛИКОВА ЦОНЕВА

извън

Община Цар Калоян

004

11.

№1559/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЦОНЬО ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

12.

№1560/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ХИНКО ТИХОМИРОВ ХИНКОВ

009

004

13.

№1561/02.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ТИХОМИР ХИНКОВ КЪСОВ

009

004

14.

№1572/03.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГЮЛТЕН ИСМАИЛОВА ЕМИРОВА

извън

Община Цар Калоян

007

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.