Обявление № 004 от 11.10.2023 г.

ОБЩИНА  ЦАР КАЛОЯН   
Обявление № 004 от 11.10.2023 г.
на постъпилите заявления и  настъпилите промени след 16:00 ч. на 08.09.2023 г.
в обявените избирателни списъци за общински съветници и кметове
на 29.10.2023 г.

  

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

№1706/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НУРДЖИХАН ШЕФКЕТОВА ЕЮБОВА

009

004

2.

№1707/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

САНИЕ САЛИЕВА ЕЮБОВА

009

004

3.

№1708/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕЖЕВИТ АКИФОВ ЕЮБОВ

009

004

4.

№1709/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

РАДКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

извън

Община Цар Калоян

004

5.

№1710/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТАНЧО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

6.

№1711/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МАРИНА КОНСТАНТИНОВА КЪСОВА

009

004

7.

№1712/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ПИСАНЦАЛИЕВ

007

004

8.

№1713/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

извън

Община Цар Калоян

004

9.

№1714/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян           

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГАЛИН ПЕНКОВ ЕНЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

10.

№1715/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТОЯН КОЛЕВ КОСТОВ

005

004

11.

№1716/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АДЕМ МАХМУДОВ ИМАМОВ

009

004

12.

№1717/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ДАРИНА КОНСТАНТИНОВА

ИВАНОВА

извън

Община Цар Калоян

004

13.

№1718/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ

извън

Община Цар Калоян

004

14.

№1719/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТОЮ КЪНЕВ СТОЕВ

извън

Община Цар Калоян

004

15.

№1720/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД ПИСАНЦЪЛЪ

007

004

16.

№1721/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СЕВДИЕ НАИМОВА ПИСАНЦАЛИЕВА

007

004

17.

№1722/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СИНАН СЮЛЕЙМАНОВ ПИСАНЦАЛИЕВ

007

004

18.

№1723/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АЙГЮН ХЮСЕИНОВА ПИСАНЦАЛИЕВА

007

004

19.

№1724/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЗЕХРА ХЮСЕИНОВА МУРАФОВА

007

004

20.

№1725/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АДИЕ ИСМЕТОВА МУРАФОВА

008

004

21.

№1726/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МАРИНЕЛА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА

009

004

22.

№1695/10.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

извън

Община Цар Калоян

005

23.

№1696/10.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИВЕЛИНА ГАНЕВА ИВАНОВА

извън

Община Цар Калоян

005

24.

№1688/10.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АНИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

извън

Община Цар Калоян

009

25.

№1689/10.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СОНЯ ДАРИНОВА СТОЯНОВА

извън

Община Цар Калоян

005

26.

№1681/09.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

извън

Община Цар Калоян

009

27.

№1735/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СИБЕЛ РАФЕТ АХМЕДОВА

извън

Община Цар Калоян

009

28.

№1734/11.10.2023г.

гр. Цар Калоян

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АРКАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ

извън

Община Цар Калоян

009

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.