Заповед за забрана на продажбата и употреба на алкохол

З  А  П  О  В  Е  Д

 
№   285 / 12.10.2023 г.
 
          На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА,във връзка с произвеждане на избори за избиране на общински съветници и на кметове на 29 октомври 2023г

ЗАБРАНЯВАМ:         

 

1. Продажбата и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения, а също така и тяхната консумация на други обществени места на територията на Община Цар Калоян за времето от 20.00 часа на 28.10.2023 г. / денят за размисъл/ до 08.00 часа на 30.10.2023 г. /денят след изборите/, както и провеждането на масови мероприятия през същия период, при които могат да възникнат предпоставки за нарушаване на обществения ред.

2. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат семейни тържества и обредни ритуали.

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите, като бъде обявена на официалната интернет страница на Община Цар Калоян -tsarkaloyan.bg.

Препис от заповедта да се връчи на лицата, извършващи търговска дейност в магазини и заведения, предлагащи спиртни напитки и кметовете на кметства за сведение и изпълнение.

Същата да се изпрати на началника на РУ Разград за сведение, упражняване на контрол и налагане на санкции на нарушителите.

Контрол по настоящата заповед възлагам на Шукри Джамферов-секретар на община Цар Калоян община Цар Калоян.


ИВАЙЛО ТОНЕВ          / П  /

ИД Кмет на Община Цар Калоян

Съгласно заповед №240 от 25.09.2023г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.