ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2023-2026 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2023-2026 г.

   Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград, Общински съвет Цар Калоян открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 18 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
- да бъдат дееспособни български граждани;
- да са на възраст от 21 до 68 години;
- да имат настоящ адрес в община Цар Калоян;
- да имат завършено най - малко средно образование;
- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Цар Калоян следните документи:

Приложение-№ 1 заявление 
Приложение-№ 2 декларация 67, ал.3
Приложение-№ 3 декларация 69, ал.2
Приложение-№ 4 писмено съгласие
Приложение-№ 5 данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.