Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №20

 

СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 № 

Организация /потребител
 / вкл. начина на получаване    на предложението/

  Бележки и предложения

 Приети/ неприети  

 Мотиви 

 1.

 

    До изтичане на законовия 14 дневен срок /към 28.02.2023г./,съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, няма постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян

   

 

 

     

 

         Дауд Аляовлу

         Кмет на Община Цар Калоян

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.