Обявление № 2 от 27.10.2021 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 2 от 27.10.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 24.09.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 20.10.2021

ПЕТЪР ЦОНЕВ ПЕТРОВ

5

-

2.

№2007/20.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕМИНЕ ШАБАН МАРИНОВА

извън община

Цар Калоян

8

3.

№2042/22.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ЕМИНЕ ОСМАН САБРИ

извън община

Цар Калоян

1

4.

№2050/25.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

извън община

Цар Калоян

5

5.

№2048/25.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

извън община

Цар Калоян

9

6.

№2049/25.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АТАНАС МИНКОВ МИНКОВ

извън община

Цар Калоян

9

7.

№2055/26.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

извън община

Цар Калоян

2

8.

№2056/26.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

СТАНЧО ПЪРВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

извън община

Цар Калоян

2

9.

№2057/26.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

АСЕН АНГЕЛОВ КЪЙЧЕВ

извън община

Цар Калоян

2

10.

№2058/26.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

БОГДАНКА ДОНЧЕВА КЪЙЧЕВА

извън община

Цар Калоян

2

11.

№2059/26.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

извън община

Цар Калоян

2

12.

№2060/26.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ГЕЦО ДРАГАНОВ ГЕЦОВ

извън община

Цар Калоян

2

13.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 25.10.2021

ХЮСЕИН САЛИЕВ ШАБАНОВ

6

-

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.