Обявление № 3 от 29.10.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 24.09.2021 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 3 от 29.10.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 24.09.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

 

№ по ред

№, дата и място на постъпване

на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 20.10.2021

АЙХАН ШЕФКЕТ ЯЗАДЖИ

7

-

2.

№2106/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

извън община

Цар Калоян

5

3.

№2205/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

ИВЕЛИНА ГАНЕВА ИВАНОВА

извън община

Цар Калоян

5

4.

№2104/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

ИВАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА

4

5

5.

№2088/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

ПЕНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА

извън община

Цар Калоян

2

6.

№2109/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

НЕФИСЕ АХМЕД КЪРМАДЖИ

1

5

7.

№2110/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

НИНА ГЕНЕВА ЙОВЧЕВА

извън община

Цар Калоян

5

8.

№2113/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

СИБЕЛ РАФЕТ АХМЕДОВА

извън община

Цар Калоян

9

9.

№2112/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

АРКАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ

извън община

Цар Калоян

9

10.

№2111/28.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

ЕРАЙ ХАБИЛОВ ТАХИРОВ

извън община

Цар Калоян

2

11.

№2117/29.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

ГЮЛТЕН ИСМАИЛОВА ЕМИРОВА

извън община

Цар Калоян

7

12.

№2128/29.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

СЕМРА АХМЕДОВА ИБРЯМОВА

извън община

Цар Калоян

3

13.

№2136/29.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

СТОЮ КЪНЕВ СТОЕВ

извън община

Цар Калоян

4

14.

№2135/29.10.2021г

чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване

по настоящ адрес

КИРИЛ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

извън община

Цар Калоян

4

15.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 28.10.2021

АЙШЕ ХАСАНОВА КЬОСЕВА

2

-

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.