Обявление № 4 от 11 .11.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 24.09.2021 г.

 

Обявление № 4 от 11 .11.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 24.09.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

№ по ред

№, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 31.10.2021

ДОНЧО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

5

-

2.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 01.11.2021

СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН ЧАЛЪК

8

-

3.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починала на 02.11.2021

СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА НОВМАНОВА

9

-

4.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 02.11.2021

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

9

-

5.

служебно

чл.27, ал.1 от ИК – починал на 02.06.2021

ШУКРЮ ХЮСЕИН ЗОРОЛУ

8

-

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.